Redakcja BIP-u

 

Koordynator Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
fax 77 433 27 05
promocja@www.nysa.pl


Zastępcy Koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
Magdalena Zioło
Dorota CichawaPublikacja w BIP następuje w każdy wtorek i piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Za przygotowanie materiałów z zakresu działania wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk Urzędu, przeznaczonych do publikacji w BIP, odpowiedzialni są naczelnicy wydziałów, kierownicy biur i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska.


Za publikowanie, zamieszczanie materiałów Urzędu w BIP odpowiedzialny jest Koordynator BIP, a w przypadku jego nieobecności dwóch Zastępców Koordynatora BIP, z zastrzeżeniem poniższego.
Oprócz publikowania w BIP informacji publicznych w trybie określonym powyżej publikacji podlegają informacje pozostające w zakresie zadań niżej wymienionych wydziałów i biur, za co odpowiedzialni są pracownicy wyznaczeni przez naczelników wydziałów lub kierowników biur:
1. Wydział Administracyjny – w zakresie dokumentów związanych z działalnością Biura Rady,
2. Wydział Planowania Przestrzennego – w zakresie obwieszczeń Burmistrza Nysy związanych z pracami wydziału,
3. Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej – w zakresie obwieszczeń Burmistrza Nysy związanych z pracami wydziału,
4. Wydział Finansowy – w zakresie budżetu Gminy Nysa,

5. Biuro Zamówień Publicznych i Partnerstwa PP - w zakresie zamówień publicznych i zbywania nieruchomości.

_______________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie
nr 1474/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
  jpg 

Zarządzenie nr 718/2016 Burmistrza Nysy z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1474/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. jpg

Zarządzenie nr 1475/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia
Instrukcji udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie”   jpg
Instrukcja udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie  str.1 , str.2 , str.3 .

Zarządzenie nr 574/2016 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1475/2014 Burmistrza Nysy z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie”. jpg

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 11.01.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 11.01.2017. Odsłon 7065, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 22  prawy
Początek strony