Pracowników Urzędu

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

______________________________________________________________________________
Skarbnik Miasta

Marian Lisoń
oświadczenie nr 1 (1-4), oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 ,
oświadczenie współmałżonki nr 1 (1-2), oświadczenie nr 2 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf

Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Stanisław Bednarczyk

oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) współmałżonki jpg jpg
______________________________________________________________________________
Sekretarz Miasta


Elwira Ślimak
Oświadczenie 2017 pdf

Robert Piegza
Oświadczenie lipiec 2016 pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 pdf


Maria Czepil
Oświadczenie kwiecień 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie 2016 pdf

Michał Baziuk
oświadczenie nr 1 , oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 ,
oświadczenie współmałżonki 1 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie luty 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )

Maria Chmielowiec
oświadczenie nr 4 (1,2,3),oświadczenie nr 5 (1-4)
______________________________________________________________________________
Pracownicy Urzędu Miejskiego
wydający decyzje administracyjne w imieniu burmistrza


Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Arkadiusz Janowski

Oświadczenie  czerwiec 2017pdf

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Jacek Krzysztoń

Oświadczenie sierpień 2015 pdf
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
______________________________________________________________________________

Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki
Sławomir Piwowarczyk
pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Sławomir Piwowarczyk
Oświadczenie za 2015 rok
pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
______________________________________________________________________________
Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego
Ewa Siwek
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
______________________________________________________________________________
Inspektor Wydziału Architektury i Urbanistyki
Sławomir Wąchała pdf  , pdf
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Maria Czepil
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie maj 2017 pdf
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Małgorzata Cymbalista
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie maj 2017 rok pdf
______________________________________________________________________________

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
Ewelina Konstanty

Oświadczenie kwiecień 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4  )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie 2016 rok pdf
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej
Zdzisław Martyna
Oświadczenie za 2015 rok pdf 
Oświadczenie za 2016 rokpdf
Oświadczenie marzec 2017 pdf
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Roman Raczek
Oświadczenie 2011 rok pdf

Oświadczenie 2012 rok pdf  
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie luty 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Roman Mnich

Oświadczenie marzec 2015 rok
 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Wyjaśnienie do Oświadczenia za 2015 rok pdf 
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie maj 2017 pdf
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

Andrzej Rosa
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie luty 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Finansowego

Joanna Zagórska - Kwaśniak 

oświadczenie nr 2 (1,2,3,4), oświadczenie nr 3 (1-4) oświadczenie nr 4, oświadczenie nr 5 , oświadczenie nr 6  oświadczenie współmałżonka (1,2),oświadczenie nr 2 (1) , oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf , pdf
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Michał Baziuk oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6 oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2)

Stanisława Filipiak oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 ,
oświadczenie współmałżonka 1
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości

Leokadia Barcik oświadczenie nr 2 oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 ,
oświadczenie współmałżonka 1
Oświadczenie 2010 rok pdf

Lidia Barcik

Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf  
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf

Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 )
______________________________________________________________________________
Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Geodezji

Marek Ruda
oświadczenie nr 1 (
1 , 2 , 3 , 4 ), oświadczenie nr 2 (1-4), oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4 , oświadczenie nr 5 ,
oświadczenie współmałżonki (1, 2), oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
pdf
______________________________________________________________________________
Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki
Roman Jabłoński
Oświadczenie 2012 rok pdf 1,
pdf2
______________________________________________________________________________
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Bożena Bartyńska
oświadczenie nr 1
oświadczenie nr 2 (1-4), oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4 , oświadczenie nr 5 ,
oświadczenie współmałżonka 1
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf ,

______________________________________________________________________________
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - Wydział Finansowy
Agata Rybczak

Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf 
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok
( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Kierownik Komórki Podatków i Opłat - Wydział Finansowy
Agata Rybczak

Oświadczenie za 2015 rok
pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
______________________________________________________________________________
Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki
Roman Jabłoński

Oświadczenie za 2011 rok pdf
______________________________________________________________________________
Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki
Sławomir Wąchała
Oświadczenie za 2011 rok pdf
______________________________________________________________________________
Piotr Walach oświadczenie nr 3 : załączniki 1 , 2 , 3, 4, 5
______________________________________________________________________________
Aneta Kaczmarska oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6 oświadczenie nr 7 , oświadczenie nr 8 , oświadczenie współmałżonka jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf , pdf
______________________________________________________________________________
Danuta Galla oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 pdf, oświadczenie nr 6 (1) oświadczenie współmałżonka (1,2 )
______________________________________________________________________________
Tomasz Wierdak oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6 , oświadczenie nr 7 , oświadczenie nr 8 , oświadczenie współmałżonki - nie dotyczy - jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2), oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf , pdf
______________________________________________________________________________
Monika Osaczuk oświadczenie nr 2 (1,2,3,4), oświadczenie nr 3 (1-4) , oświadczenie nr 4 , oświadczenie nr 5 oświadczenie współmałżonka - nie dotyczy - jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie nr 3
______________________________________________________________________________
Aleksander Juszczyk oświadczenie nr 1 (1,2,3,4)oświadczenie współmałżonki jpg jpg
______________________________________________________________________________ 
Zofia Mękarska oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 ,oświadczenie współmałżonka 1

Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
______________________________________________________________________________
Agata Rybczak 2011 rok  pdf
______________________________________________________________________________

 

Oświadczenia przygotowała inspektor Ewa Janicka.

 

Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 04.12.2017
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.12.2017. Odsłon 2774, Wersja 130drukuj
Wersja : lewy  120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
Początek strony