Ogłoszenia

 

Informujemy, iż został  ogłoszony przetarg nieograniczony na:

Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu

pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 


Ogłoszenie o zamówieniu, zostało zamieszczone na stronie:

http://www.bip.nysa.tensoft.pl/

zakładka : „Gospodarka Majątkiem Gminnym” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne wyniki postępowań”

lub wejście przez adres : http://www.nysa.pl

zakładka : „Ogłoszenia” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne”

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Janina Jakubowska dnia 31.03.2011
Opublikowana przez Jolanta Cymbalista dnia 31.03.2011. Odsłon 955, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony