Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Wymiana wyeksploatowanych 8 szt. opraw typu Retro na słupach nr 114,115,116 i 117 zlokalizowanych pr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Zakup 1 512 kg suchej karmy (JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy półdziko ż
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Montaż łapaczy piłek na boisku sportowym w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich – dostawa wyposażenia świetlicy: krzesła, stoły
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Zakup modułowej podłogi tanecznej dla sołectwa Niwnica – dostawa.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018

archiwum... Początek strony