Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach
- zaproszenie do skłdania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo- wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, R
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa – Kusocińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 21.06.2018
Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego – dostawa i montaż piłkochwytu oraz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Modernizacja placu przed szkołą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Zakup systemu nagłośnienia sali konferencyjnej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów -etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu
realizowana w ramach projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego” - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018

archiwum... Początek strony