Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Budowa zbiornika retencyjnego w ulicy Kaczkowskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 12.06.2019
Wykonanie i dostawa 70 szt. ławek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 9 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019
Budowa dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "INVEST-PARK"
na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - etap II - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2019 Utworzono: 03.06.2019
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2019 Utworzono: 28.05.2019
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia i iluminacji bulwarów nad Nysą Kłodzką przy ul.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2019 Utworzono: 28.05.2019
Modernizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 15.03.2019
Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Podkamień – zakup namiotu plenerowego oraz stołów z ławkami
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 14.05.2019
Modernizacja elewacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Przebudowa drogi w ulicy Plebiscytowej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2019 Utworzono: 08.05.2019
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2019 Utworzono: 17.04.2019
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2019 r.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 23.04.2019
Wymiana urządzeń placu zabaw oraz budowa tężni solankowej przy Alei Lompy w Nysie – wymiana urządzeń
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Budowa zjazdu z ulicy Jagiellońskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontann
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 12.04.2019
Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 28.03.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2019 Utworzono: 20.03.2019
Dostawa pomocy dydaktycznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 21.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 19.03.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Ny
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 02.04.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów -etap II
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 21.03.2019
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożemia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Dostawa i montaż 12 szt. ławek.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi w Niwnicy– droga za przys
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2019 Utworzono: 13.03.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacja projektu nad zadaniem pn. : „Centrum pr
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 27.02.2019
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2019 Utworzono: 07.03.2019
Budowa Remizy strażackiej w Regulicach – Etap III.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 27.02.2019
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 01.02.2019
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w graniach gmin Nysa i Prudnik w zakresie komple
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 18.02.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2019 Utworzono: 19.02.2019
Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 29.01.2019
Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 29.01.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
obejmującego nadzór konserwatorski w ramach zadania : „Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar Natura 2000 Forty Nyskie” - zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z z
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 30.01.2019
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 28.12.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór konserwatorski w ramach zadania :
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2019 Utworzono: 10.01.2019
Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa-zapewnienie ciągłości działania
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 24.12.2018
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Utrzymania czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Utrzymanie czystości w obrębie 202 szt. przystanków komunikacyjnych i 89 szt. wiat przystankowych po
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Ochrona bioróżnorodności- Park Miejski w Nysie - pielęgnacja drzewostanu cz. II Parku Miejskiego w N
-w zakresie ochrony in situ chrząszcza pachnicy dębowej oraz reintrodukcji cisa pospolitego - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 20.11.2018
Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejs
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, pla
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 13.11.2018
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowe
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej
- zaprosznie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Przebudowa drogi w Niwnicy – droga za przystankiem PKS – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 22.11.2018
Zakup zestawów komputerowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich – dostawa wyposażenia świetlicy; krzesła, stoły
- zaproszenie do zożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Zakup modułowej podłogi tanecznej dla sołectwa Niwnica – dostawa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 22.11.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem pn. Roboty budowl
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2018 Utworzono: 22.11.2018
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 19.10.2018
Zakup 1 512 kg suchej karmy (JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy półdziko
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
Wymiana wyeksploatowanych 8 szt. opraw typu Retro na słupach nr 114,115,116 i 117 zlokalizowanych pr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2018 Utworzono: 21.11.2018
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 22.10.2018
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego – wymiana przełączników sieciowych.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimna
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Zakup samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (mikrobus)
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Dostawa wraz z montażem mebli biurowychdo budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
– Obszar Natura 2000 Forty Nyskie - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 24.10.2018
Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego - XI etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 12.10.2018
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 21.09.2018
Przebudowa placu zabaw w Kubicach – montaż ogrodzenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach– I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań w sołectwie Iława – utwardzenie terenu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
Przebudowa nawierzchni działki nr 98/9 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 01.10.2018
W jedności siła-wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno- sportowych oraz modernizacja i wyposa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Przebudowa placu zabaw w Kubicach – montaż ogrodzenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Montaż łapaczy piłek na boisku sportowym w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Roboty budowlane etap I obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Radzikowickiej
w Jędrzychowie (łącznie z wykonaniem tablic promocyjnych) oraz rozbudowa sieci wodociągowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 08.09.2018
EKO PRACOWNIA” - doposażenie pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Zespole Szkół Sportowyc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 11.10.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach– I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2018 Utworzono: 26.09.2018
Nasadzenie drzew na terenach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2018 Utworzono: 10.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Pomiar okien, dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych w czterech pracowniach przedmiotowych w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Wystawienie spektaklu teatralno-edukacyjnego o tematyce ekologicznej dla dzieci z placówek oświatowy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis oraz Kolejkowo-makieta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Zakup wyposażenia pracowni oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauka przez eksperyment – do
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem pn. Roboty budowl
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2018 Utworzono: 28.09.2018
Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań w sołectwie Iława – utwardzenie terenu.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2018 Utworzono: 27.09.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportow
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2018 Utworzono: 24.09.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w ulicy KasztanoweJ w Skorochowie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Zakup i wdrożenie licencji i oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz szkoleń dla pracowników UM w Nysie w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie”  - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 10.08.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Budowa dróg w mieście – odcinki ulicy Kukułczej, Jastrzębiej, Orlej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 29.000.000,00 zł.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 06.08.2018
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
– Obszar Natura 2000 Forty Nyskie - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2018 Utworzono: 27.08.2018
Doposażenie placu zabaw w Regulicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Budowa placu zabaw w sołectwie Przełęk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, ob
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, ob
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie - u
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2018 Utworzono: 04.09.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa dróg na obszarach wiejskich – K
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 30.08.2018
Kompleksowy Nadzór Inwestorski nad zadaniem: Budowa dróg na obszarach wiejskich – Koperniki-etap I
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Dokumentacja projektowa zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Nyskim w Głębinowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 24.08.2018
Boisko w sołectwie Jędrzychów.
zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski,
Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
Kontrola okresowa - obiektów budowlanych – obiektów mostowych,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
Rewitalizacja Rynku w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 31.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 10.08.2018
Interaktywne oznakowanie przejść dla pieszych na ulicy Chodowieckiego i Powstańców Śląskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2018 Utworzono: 13.08.2018
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej
relacji Nysa ul. Racławicka Centrum przesiadkowe – ul. Piłsudskiego Vendo Park i z powrotem - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 29.06.2018
Budowa 4- torowej bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rusocin
- PRZERTARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 26.07.2018
Realizacja budżetu obywatelskiego – doposażenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych - boisko w sołectwie Jędrzychów.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Grodkowskiej.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,R
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Rewitalizacja Rynku w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
„Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zag
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018
Wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa ciągów pieszo – rowerowych na terenie Parku Miejskiego w Ny
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie –dostawa zabawek
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Budowa Remizy strażackiej w Regulicach – etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich -Koperniki – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Słowiańskiej - W. Pawlik
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 20.07.2018
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych - ul. Bramy Grodkowskiej 4
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Grodkowskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 18.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Nyska Strefa Biegacza – realizacja budżetu obywatelskiego – budowa 4- torowej bieżni lekkoatletyczne
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Radzikowice”
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 07.06.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu,
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 27.06.2018
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. Prusa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej – wykonanie izolac
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Budowa dróg w mieście – ul. M. Konopnickiej – sięgacz do budynku nr 8A
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Doradztwo i pełnienie nadzoru nad realizacją zadania polegającego na opracowaniu „Dokumentacji proje
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na podwórko gminne przy ul. Ligonia w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Ru
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Zakup i montaż siedzisk dla kibiców na boisku sportowym w Kopernikach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Nyska Strefa Biegacza – realizacja budżetu obywatelskiego – budowa 4- torowej bieżni lekkoatletyczne
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa dróg na obszarach wiejskich – Ję
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw na terenie ogródków działkowych prz
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nysa
- DIALOG KONKURENCYJNY
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach.
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2018 Utworzono: 27.06.2018
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w roku 2018
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań komunalnych przy ul. Podolskiej 2/2
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.05.2017
Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej na terenie byłego poligonu przy ul. Orląt Lwowskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośred
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa  - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa wielofunkcjonalnego boiska
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Utworzenie Klubu Senior + w gminie Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Budowa sceny w sołectwie Przełęk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice,Jędrzychów, Rus
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 01.06.2018
Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa – Kusocińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 30.05.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich -Koperniki – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Budowa dróg w mieście – ul. M. Konopnickiej – sięgacz do budynku nr 8A
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Przebudowa boiska sportowego w Lipowej – droga dojazdowa i plac manewrowy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Zakup systemu nagłośnienia sali konferencyjnej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 11.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski,Kubice, Jędrzychów, R
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Budowa dróg w mieście– budowa drogi w ulicy Opawskiej i w ulicy Zbaraskiej w Nysie – etapy robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2018 Utworzono: 24.05.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów -etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 23.05.2018
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż makiety fary kościoła pw św. Jakuba w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
Opracowanie analizy przedrealizacyjnej oraz doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczno - finansow
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 05.06.2018
Budowa dróg w mieście – budowa ekranów akustycznych przy ulicy Krasińskiego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 22.05.2018
Dokumentacja projektowa budowy żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 28.05.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 05.06.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu
- PRZETARG NIEOGRANICOZNY
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 09.05.2018
Budowa dróg w mieście – ul. M. Konopnickiej – sięgacz do budynku nr 8A
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Modernizacja placu przed szkołą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 15.05.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Sudeckiej- Piłsudskiego- K
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż umeblowania
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Doposażenie placu zabaw w Skorochowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2018 Utworzono: 24.05.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 23.05.2018
Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku sportowym w Siestrzechowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 18.05.2018
Budowa dróg w mieście– budowa drogi w ulicy Opawskiej i w ulicy Zbaraskiej w Nysie – etapy robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Przebudowa boiska sportowego w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: integrujemy i zwiększamy aktywność mieszkańców Bi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Doposażenie placu zabaw w Skorochowie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie – wykonanie izolacji pionowej fundamentów.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2018 Utworzono: 15.05.2018
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulic W. Jagiełły oraz B. Śmiałego w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicach Kasztanowej i Orzechowej w Skorochowie”. - Budow
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Wyburzenie budynku zlokalizowanego przy ul. Morcinka w Nysie
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2018 Utworzono: 04.05.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2018 Utworzono: 07.05.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2018 Utworzono: 06.04.2018
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, leżaki, donice).
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – modernizacja korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż wyposażenia kuchni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 9 w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich na obszarach wiejskich -Hajduki Nyskie - droga na osiedlu domów j
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkol
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych – ul. Kordeckiego 34/5, u
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – modernizacja korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
Zakup i wyposażenie sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 08.03.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 30.03.2018
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Tryton przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 28.03.2018
Opróżnienie z odpadów budynku położonego w Goświnowicach przy ul. Nyskiej 31 (działka nr 137/1 k.m.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 29.03.2018
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego - XI etap
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 19.03.2018
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2018 r.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicy Kowalskiej w Nysie.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicach Kasztanowej i Orzechowej w Skorochowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2018 Utworzono: 03.04.2018
Przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
Doposażenie placów zabaw na osiedlu Podzamcze sektor A i sektor C.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 30.03.2018
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2018 Utworzono: 14.03.2018
Budowa wiaty grillowej na boisku w Jędrzychowie – II etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 28.03.2018
Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 09.03.2018
Podział geodezyjny działek nr 51/1, 51/2, 51/3,7/2,14,17,18 k.m. 50, położonych w Nysie – obręb ewi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Wykonanie 36 szt. tablic z nazwami ulic
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach Nysy w 2018 r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2018 Utworzono: 13.03.2018
Oprawa Dożynek Gminnych w Sołectwie Lipowa w dniu 25.08.2018r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2018 Utworzono: 21.03.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Budowa dróg w mieście - ul. Morcinka – etap III
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 26.02.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna IV etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWU FORTECZNEGO ORAZ KANAŁU MŁYNÓWKA W NYSIE
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2018 Utworzono: 13.03.2018
Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Wyszków Śląski.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie – II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 14.02.2018
Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego w granicach administracyjnych gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2018 Utworzono: 21.02.2018
Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2018 Utworzono: 21.02.2018
Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jędrzychów - wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni plenerowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, ob
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Hanuszowi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Zorganizowanie w dniach 17-18.04.2018r. seminarium
- dwudniowego spotkania z zakresu wielokryterialnej analizy ryzyka – wspólne planowanie dla 20 ekspertów partnerskiego, transgranicznego projektu pn. „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesen
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Franciszkańskiej w Nysie
- postępowanie prowadzone jest przez Agencję Rozwoju Nysy Sp.z o.o. 
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2018 Utworzono: 15.02.2018
Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jędrzychów - wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni plenerowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej – II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
Oprawa Dożynek Gminnych w Sołectwie Lipowa w dniu 25.08.2018r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 13.02.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz ZOO Afrykarium we Wroc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 13.02.2018
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego – wykonanie ogro
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 25.01.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Przełęku
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 26.01.2018
Kastracja półdziko żyjących kotów (kocurów/kotek) z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Budowa ogrodu społecznego w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 08.02.2018
Dokonywanie napraw urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach zielonych w Nysie, będących własn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 08.02.2018
Wykonanie 34 szt. tablic z nazwami ulic
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 26.01.2018
Wykonanie robót związanych z utrzymaniem tablic z nazwami ulic
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 26.01.2018
Wykonanie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Naprawa istniejących opraw oświetleniowych w ilości 22 szt. oświetlających drzewka przy ul. Krzywous
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Zagospodarowanie Placu Paderewskiego w Nysie - Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorz
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 16.01.2018
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica w pasie drogowym w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2018 Utworzono: 31.01.2018
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 26.01.2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Budowa placu zabaw w ramach programu „Zielone podwórka”
- przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk ul. Jagiellońska 19-33 w Nysie - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa placu zabaw w Kępnicy w ramach programu „Zielone podwórka”
- przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Wigor w Kępnicy - zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa ogrodu społecznego w ramach programu „Zielone podwórka”
- przy udziale Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28 z ul. Piastowskiej 28-36 w Nysie -  zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa dróg w mieście – boczna do ulicy 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2018 Utworzono: 24.01.2018
Budowa dróg w mieście - osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2018 Utworzono: 22.12.2017
Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym kontroli nieruchomości na terenie Gminy Nysa z możliwością pobor
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nys
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 10.01.2018
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 10.01.2018
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kępnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 202 szt.przystanków komunikacyjnych i 70 wiat
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rynku w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimna
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych w roku 2018
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po by
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 04.12.2017
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2017 Utworzono: 23.11.2017
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 21.11.2017
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2017 Utworzono: 27.10.2017
Budowa hali widowiskowo sportowej w Nysie – zakup i dostawa wyposażenia siłowni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2017 Utworzono: 22.11.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Zakup i dostawa sześciu bud oraz sześciu drewnianych podestów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- zproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 29.11.2017
Centrum Działań wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich. Remont pomieszcze
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu „Zielone podwórka” przy udzial
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich – dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie – dostawa i montaż wyposażenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Zakup 1 500 kg suchej karmy (KITKAT lub JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego - wymiana centrali telefonicznej, modernizacja i
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Zakup i dostawa sześciu bud oraz sześciu drewnianych podestów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolnożyjącymi (w t
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa Przedszkola nr w Nysie przy ulicy 11 Listopada –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Dostawa i montaż wkładu kominowego ( komin c.o. – kotłownia) zgodnie przedmiarem robót.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Wyposażenie w urządzenia małej architektury w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Spółd
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica w pasie drogowym w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Utwardzenie placu w rejonie ulicy Sudeckiej i ulicy 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Sękowice, dz. nr 179.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kusocińskiego w Nysie w ramach programu „Zielone podwórka” pr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Budowa placu zabaw w ramach programu „Zielone podwórka” przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Energ
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Przebudowa drogi w Kępnicy – II etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2017 Utworzono: 03.11.2017
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica w pasie drogowym w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 26.10.2017
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organizacyj
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 18.09.2017
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Przebudowa drogi w Kępnicy – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – Etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 10.10.2017
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 13.10.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 28.09.2017
Termomodernizacja Żłobka nr 1 w Nysie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na tereni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.  Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 29.09.2017
Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie – etap III
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2017 Utworzono: 28.09.2017
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – Etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Urządzenie placu zabaw w Regulicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2017 Utworzono: 11.10.2017
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 19.09.2017
Modernizacja budynku Noclegowni dla bezdomnych w Nysie przy ul. Baligrodzkiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingowa w Nysie przy ulicy Mariackiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu z DK 46 w G
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2017 Utworzono: 03.10.2017
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICOZNY
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 01.09.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach- etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Nasadzenie drzew na terenie gminnym
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 29.09.2017
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14.500.000,00 zł
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2017 Utworzono: 29.08.2017
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Sz
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 06.09.2017
Zakup materiałów na ocieplenie budynku Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej.
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Dzierżawa urządzenia/urządzeń do optymalizacji zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejski
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 15.09.2017
Budowa remizy strażackiej w Regulicach – etap I.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – etap I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingowa w Nysie przy ulicy Mariackiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi relacji Złotogłowice - Rusocin
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2017 Utworzono: 13.09.2017
Urządzenie placu zabaw w Rusocinie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2017 Utworzono: 13.09.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Hajduka
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu z DK 46 w G
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2017 Utworzono: 04.09.2017
Budowa ścieżki od ul. Kadłubka do ul. Słowiańskiej w Nysie
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 26.07.2017
Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Wykonanie robót budowlanych: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa zjazdu w ulicy Rey
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Zabezpieczenie i odbudowa ciągu pieszego przylegającego do tzw. Kanału Bielawskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
Szkolenia/warsztaty dla 60 nauczycieli wychowania przedszkolnego
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 10.08.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zapr
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 22.08.2017
Sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Kontrola okresowa - obiektów budowlanych –obiektów mostowych,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Iławie oraz zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań – wyrównanie i utwar
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
w ramach realizacji projektu „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zapr
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 14.08.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2017 Utworzono: 18.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017
Modernizacja kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do złożeia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Przykrycie rowu w Iławie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót.
- zaproszenie do zlożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Iławie - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni zjazdu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej
do działań związanych z realizacją prac budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w ramach projektu pn. Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 27.07.2017
Rozbudowa oświetlenia drogi do posesji 111 i 113 w Domaszkowicach
- zaprpszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2017 Utworzono: 09.08.2017
Rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej w Jędrzychowie
- zproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2017 Utworzono: 08.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2017 Utworzono: 01.08.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2017 Utworzono: 03.08.2017
Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2017 Utworzono: 01.08.2017
Urządzenie placu zabaw w Goświnowicach. Siłownia zewnętrzna w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2017 Utworzono: 01.08.2017
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Modernizacja kuchni w Przedszkolu integracyjnym nr 5 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Modernizacja kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
W jedności siła – wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwach Wierzbięcice i Koperniki –
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Doposażenie placu zabaw w Domaszkowicach.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Goświnowicach. Siłownia zewnętrzna w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Budowa wielofunkcjonalnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej - e
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Adaptacja poddasza na urządzenie pracowni lekcyjnych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Goświnowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Modernizacja nawierzchni (plac apelowy) przed budynkiem Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2017 Utworzono: 17.07.2017
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w ulicy Marii Konopnickiej w Nysie
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 21.06.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 23.06.2017
Budowa ścieżki od ul. Kadłubka do ul. Słowiańskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 21.06.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 06.07.2017
Dostawa materiałów budowlanych na modernizację elewacji budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarn
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2017 Utworzono: 06.07.2017
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2017 Utworzono: 05.07.2017
Urządzenia do ćwiczeń przy świetlicy wiejskiej w Podkamieniu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2017 Utworzono: 05.07.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Miłosza w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Niwnicy – droga za przystankiem PKS
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Batalionów Chłopskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz ZOO Afrykarium we Wroc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 28.06.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp hybrydowych a osiedlu budy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Szkolenie grupy nauczycieli
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – et
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Urządzenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Wiata grillowa w Kopernikach – oświetlenie terenu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – VIII nabór
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimnazjum nr 2 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 12.06.2017
Wykonanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 19.06.2017
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa sali gimnastycznej w Zesp
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 26.05.2017
Urządzenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Modernizacja nawierzchni (plac apelowy) przed budynkiem Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 16.06.2017
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Szkolenie grupy nauczycieli.
- zaprosenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Opracowanie projektu strony internetowej, wykup domeny internetowej/adresu internetowego, hosting st
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkania socjalnego przy ul. Głuchołaskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia drogi do posesji 105 w Lipowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2017 Utworzono: 23.05.2017
W jedności siła – wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwach Wierzbięcice i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Wykonanie i dostawa 20 ławek.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2017 Utworzono: 29.05.2017

aktualne... Początek strony