Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 21.09.2018
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2018 Utworzono: 19.10.2018
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2018 Utworzono: 22.10.2018
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 01.10.2018
Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego - XI etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
W jedności siła-wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno- sportowych oraz modernizacja i wyposa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Przebudowa placu zabaw w Kubicach – montaż ogrodzenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Montaż łapaczy piłek na boisku sportowym w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2018 Utworzono: 16.10.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach– I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018

archiwum... Początek strony