Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa- budowa wielofunkcjonalnego boiska
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośred
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa  - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Budowa sceny w sołectwie Przełęk
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice,Jędrzychów, Rus
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do skladania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nysa
- DIALOG KONKURENCYJNY
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich -Koperniki – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Radzikowice”
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony