Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp hybrydowych a osiedlu budy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Szkolenie grupy nauczycieli
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Budowa dróg w mieście – ul. Wiosenna – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – et
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Urządzenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Wiata grillowa w Kopernikach – oświetlenie terenu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – VIII nabór
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Budowa dróg w mieście – Budowa drogi w ulicy Marii Konopnickiej w Nysie
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Budowa ścieżki od ul. Kadłubka do ul. Słowiańskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony