Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkol
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż wyposażenia kuchni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych: Remont mieszkań socjalnych – ul. Kordeckiego 34/5, u
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – modernizacja korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony