Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Wymiana urządzeń placu zabaw oraz budowa tężni solankowej przy Alei Lompy w Nysie – wymiana urządzeń
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Budowa zjazdu z ulicy Jagiellońskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2019 Utworzono: 17.04.2019
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2019 Utworzono: 15.03.2019
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontann
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 12.04.2019

archiwum... Początek strony