Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Budowa dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "INVEST-PARK"
na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - etap II - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019

archiwum... Początek strony