2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 1034/2010, Z dnia: 08.02.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 1034/10 BURMISTRZA NYSY z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.02.2010 , wersja 1
Numer: 1035/2010, Z dnia: 11.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1035/2010 Burmistrza Nysy z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 r. w zakresie dotacji celowej.
Załączniki:
1035.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.02.2010 , wersja 1
Numer: 1036/2010, Z dnia: 12.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1036/10 Burmistrza Nysy z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 878/09 Burmistrza Nysy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.02.2010 , wersja 1
Numer: 1037/2010, Z dnia: 12.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1037/2010 Burmistrza Nysy z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok.
Załączniki:
1037.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010 , wersja 1
Numer: 1038/2010, Z dnia: 15.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1038/2010 Burmistrza Nysy z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010 , wersja 1
Numer: 1039/2010, Z dnia: 15.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1039/2010 Burmistrza Nysy z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2010.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010 , wersja 1
Numer: 1040/2010, Z dnia: 16.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1040/2010 Burmistrza Nysy z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.02.2010 , wersja 1
Numer: 1041/2010, Z dnia: 17.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1041/2010 Burmistrza Nysy z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Załączniki:
zarz 1041.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.02.2010 , wersja 1
Numer: 1042/2010, Z dnia: 22.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1042/10 Burmistrza Nysy z dnia  22 lutego 2010r. w sprawie zmiany  Zarządzenia  Nr 708/09 Burmistrza Nysy z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie.”

Załączniki:
zarzadzenie nr 1042.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.03.2010 , wersja 1
Numer: 1042/2010, Z dnia: 22.02.2010, Zmieniana:  
 Zarządzenie Nr 1042/10 Burmistrza Nysy z dnia  22 lutego 2010r. w sprawie zmiany  Zarządzenia  Nr 708/09 Burmistrza Nysy z dnia 19 stycznia 2009r. w s

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.03.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.03.2010 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 42  prawy
Początek strony