2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 1034/2010, Z dnia: 08.02.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 1034/10 BURMISTRZA NYSY z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.02.2010 , wersja 1
Numer: 20/2010, Z dnia: 16.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Nysy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 809/09 Burmistrza Nysy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Załączniki:
20.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.12.2010 , wersja 1
Numer: 1077/2010, Z dnia: 23.03.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 1077/2010 BURMISTRZA NYSY z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.03.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.03.2010 , wersja 1
Numer: 1029/2010, Z dnia: 29.01.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1029/2010 Burmistrza Nysy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.02.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.02.2010 , wersja 1
Numer: 1182/2010, Z dnia: 25.06.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1182/2010 Burmistrza Nysy z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok
Załączniki:
1182.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.06.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.06.2010 , wersja 1
Numer: 1287/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1287/2010 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Nysa na 2010 rok
Załączniki:
1287.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.09.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2010 , wersja 1
Numer: 1351/2010, Z dnia: 19.11.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1351/10 Burmistrza Nysy z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
1351.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: 1302/2010, Z dnia: 08.10.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr1302/10 Burmistrza Nysy z dnia 8 października 2010r. w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu


Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.11.2010 , wersja 1
Numer: 1290/2010, Z dnia: 27.09.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 1290/2010 BURMISTRZA NYSY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Nyskim Ośrodku Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – Kryta Pływalnia

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 06.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.10.2010 , wersja 1
Numer: 1077/2010, Z dnia: 23.03.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 1077/2010 BURMISTRZA NYSY z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Załączniki:
1077.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2010 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 42  prawy
Początek strony