Konkursy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 1306/2014, Z dnia: 14.01.2014
Zarządzenie Nr 1306/2014 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Małgorzata Wawrzkowicz dnia 17.04.2014 , wersja 1
Numer: 1323/2014, Z dnia: 30.01.2014
Zarządzenie Nr 1323/2014 Burmistrza Nysy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2014
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Małgorzata Wawrzkowicz dnia 17.04.2014 , wersja 1
Numer: 1324/14 , Z dnia: 31.01.2014
Zarządzenie Nr 1324/14 Burmistrza Nysy z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – pozaszkolne zajęcia w sołectwach
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 06.02.2014 , wersja 1
Numer: 1341/14, Z dnia: 07.02.2014
Zarządzenie Nr 1341/14 Burmistrza Nysy z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Nysa w 2014 roku
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 07.02.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 07.02.2014 , wersja 1
Numer: 1345/14, Z dnia: 10.02.2014
Zarządzenie Nr 1345/14 Burmistrza Nysy z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – półkolonie zimowe
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 12.02.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 12.02.2014 , wersja 1
Numer: 1350/14, Z dnia: 17.02.2014
Zarządzenie nr 1350/14 Burmistrza Nysy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – wypoczynek dla dzieci i młodzieży
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 18.02.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 18.02.2014 , wersja 1
Numer: 1351/14, Z dnia: 17.02.2014
Zarządzenie nr 1351/14 Burmistrza Nysy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – środowiskowe programy profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 20.02.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 20.02.2014 , wersja 1
Numer: 1374/14, Z dnia: 10.03.2014
Zarządzenie nr 1374/14 Burmistrza Nysy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – wypoczynek z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 11.03.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 11.03.2014 , wersja 2
Numer: 1389/14, Z dnia: 17.03.2014
Zarządzenie Nr 1389/14 Burmistrza Nysy z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – wypoczynek dla dzieci i młodzieży
Załączniki:
1389_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 18.03.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 18.03.2014 , wersja 1
Numer: 14/2014, Z dnia: 17.12.2014
Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Nysy z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Załączniki:
14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Godyń dnia 18.12.2014.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.12.2014 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 30  prawy
Początek strony