Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 763/2012, Z dnia: 12.06.2012
Zarządzenie Nr 763/2012 Burmistrza Nysy z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Nysa w 2012 roku
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.06.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 14.06.2012 , wersja 1
Numer: 766/2012, Z dnia: 15.06.2012
Zarządzenie Nr 766/2012 Burmistrza Nysy z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Nysa w 2012 roku
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 20.06.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.06.2012 , wersja 1
Numer: 776/12, Z dnia: 22.06.2012
Zarządzenie Nr 776/12 Burmistrza Nysy z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Załączniki:
zarzadzenie_776-12.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.06.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 25.06.2012 , wersja 1
Numer: 781/2012, Z dnia: 29.06.2012
Zarządzenie Nr 781/2012 Burmistrza Nysy z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 – organizacja półkolonii letnich
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.07.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.07.2012 , wersja 1
Numer: 788/2012, Z dnia: 05.07.2012
Zarządzenie Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012.
Załączniki:
zarzadzenie_788_2012.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 06.07.2012.
Opublikowana przez Marcin Zynczewski dnia 06.07.2012 , wersja 2
Numer: 790/2012, Z dnia: 06.07.2012
Zarządzenie Nr 790/2012 Burmistrza Nysy z dnia 06 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 – organizacja półkolonii letnich
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 09.07.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 09.07.2012 , wersja 1
Numer: 807/2012, Z dnia: 23.07.2012
Zarządzenie nr 807/12 Burmistrza Nysy z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 – pozaszkolne zajęcia w sołectwach w okresie od września do listopada 2012 r.
Załączniki:
807.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.07.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 25.07.2012 , wersja 1
Numer: 806/2012, Z dnia: 23.07.2012
Zarządzenie Nr 806/2012 Burmistrza Nysy z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego rok 2012
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.07.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 26.07.2012 , wersja 1
Numer: 822/2012, Z dnia: 01.08.2012
Zarządzenie Nr 822/2012 Burmistrza Nysy z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 08.08.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 08.08.2012 , wersja 1
Numer: 834/2012, Z dnia: 14.08.2012
Zarządzenie Nr 834/2012 Burmistrza Nysy z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.08.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 27.08.2012 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 30  prawy
Początek strony