Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: X/32/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ………./11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………………….. 2011r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa

Załączniki:
3_32.docx
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: XVIII/32/2012, Z dnia: 23.03.2012, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XII/200/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na 2012 rok.
Załączniki:
3_32.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/33/2012, Z dnia: 23.03.2012, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nysa na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
3_33.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/34/2012, Z dnia: 23.03.2012, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenei Gminy Nysa w 2012 roku.
Załączniki:
3_34.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/35/2012, Z dnia: 23.03.2012, Zmieniana:  
Preojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 lutego 2012 roku na działalność Burmistrza Nysy.
Załączniki:
3_35.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/36/2012, Z dnia: 23.03.2012, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych w wyborach uzupełnianjących kandudatów na ławników.
Załączniki:
3_36.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/37/2012, Z dnia: 23.03.2012, Zmieniana:  
Projekt w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Załączniki:
3_37.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.03.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/38/2012, Z dnia: 23.03.2012, Zmieniana:  
Projekt uchwały w sprawie powołania Przweodniczącego Komisji Statutowej.
Załączniki:
3_38.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.03.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.03.2012 , wersja 1
 lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony