Opinie wystąpienia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 25.11.2010, Z dnia: 25.11.2010
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 2010/08/04, Z dnia: 04.08.2010
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.08.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.08.2010 , wersja 1
Numer: 18/2010, Z dnia: 22.11.2010
Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie z dnia 22 listopada 2010r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza Nysy w dniu 5 grudnia 2010 r.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 24.11.2010 , wersja 1
Numer: 16.05.2016-2, Z dnia: 16.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wójtowicz dnia 16.05.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 16.05.2016 , wersja 1
Numer: 16.05.2016-1, Z dnia: 16.05.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wójtowicz dnia 16.05.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 16.05.2016 , wersja 1
Numer: 14.05.2019, Z dnia: 14.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 27.05.2019 , wersja 1
Numer: 11/2010, Z dnia: 05.11.2010
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.11.2010 , wersja 1
Numer: 1/2012, Z dnia: 20.01.2012
Ogłoszenie Burmistrza Nysy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 20.01.2012.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 20.01.2012 , wersja 1
Numer: 1/2011, Z dnia: 16.12.2011
Wniosek o interpretację prawa podatkowego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 16.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.12.2011 , wersja 1
Numer: 1/2011, Z dnia: 31.10.2011
Obwieszczenie Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrcoławiu z dnia 14 paźzdiernika 2011 roku o przystąpieniu do sporządzania projektu Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sparwie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.10.2011 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony