Sprawozdania finansowe Gminy Nysa sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.

Bilans wykonania budżetu JST

Bilans (łączny)

Rachunek zysków i strat (łączny)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny)

Wyciąg z informacji dodatkowej - Gmina Nysa

Informacja dodatkowa - Gmina Nysa

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 10.05.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.05.2019. Odsłon 120, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony