Dostawa minibusu 14 osobowego, wraz z pakietem ubezpieczeniowym (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, do kontaktów: Tomasz Lis, tel. (077) 4080596, 4080594, fax (077) 4333856, e-mail: gzonysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: dostawy
2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 1/03/2007 r.
3) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Dostawa minibusu 14 osobowego, wraz z pakietem ubezpieczeniowym

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy :
Postępowanie zostało unieważnione w dniu 8/03/2007 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy: Prawo Zamówień Publicznych.

Wpłynęła jedna oferta.


SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
1)Liczba otrzymanych ofert: 1
2)Liczba ofert ważnych : 1
3)Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: : -----------------
4)Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni : ------------

Data wysłania zawiadomienia: 9/03/2007 r.

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Tomasz Lis dnia 09.03.2007
Opublikowana przez Tomasz Lis dnia 09.03.2007. Wygasa 30.03.2007. Odsłon 2750, Wersja 1
Początek strony