2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 211/2019, Z dnia: 19.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Nysy z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2019 rok w zakresie dotacji celowej.
Załączniki:
211.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 25.04.2019 , wersja 1
Numer: 209/2019, Z dnia: 19.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 209/2019 Burmistrza Nysy z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Załączniki:
209_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Zynczewski dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.05.2019 , wersja 1
Numer: 208/2019, Z dnia: 17.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Nysy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 18.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.04.2019 , wersja 1
Numer: 207/2019, Z dnia: 17.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Nysy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa.
Załączniki:
zarzadzenie nr 207.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.05.2019 , wersja 1
Numer: 206/2019, Z dnia: 16.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Nysy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Załączniki:
206_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Zynczewski dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.05.2019 , wersja 1
Numer: 200/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 200/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 16.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 203/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 203/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
203_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 16.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 197/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 197/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie.
Załączniki:
zarzadzenie_197_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 202/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 202/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 16.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 199/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 199/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją zadania "Wypoczynek letni dla liderów - Nysa 2019".
Załączniki:
zarzadzenie_199_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.04.2019 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 22  prawy
Początek strony