2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/179/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Nyski Ośrodek Rekreacji w Skorochowie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/200/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/200/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/197/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/197/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/172/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/172/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę nr X/131/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/191/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/191/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/185/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/168/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/168/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (...) na uchwałę Nr X/118/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/186/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Nysa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/196/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/196/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/712/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: XIV/181/15, Z dnia: 26.11.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2016
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 07.12.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony