Redakcja BIP-u

 

Koordynator Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
Ewelina Konstanty
tel. 77 40 80 514
fax 77 433 27 05
e.konstanty@www.nysa.pl lub bip@www.nysa.pl
Powołanie Koordynatora BIP: zarządzenie

Redaktor
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 530
bip@www.nysa.pl

Oprócz Redaktora BIP wskazanego wyżej, publikacji dokonują redaktorzy - pracownicy wyznaczeni przez naczelników wydziałów lub kierowników biur:
1. Wydział Planowania Przestrzennego – publikacja w zakresie obwieszczeń Burmistrza Nysy związanych z pracami wydziału,
2. Wydział Finansowy – publikacja w zakresie budżetu Gminy Nysa,

3. Biuro Zamówień Publicznych - publikacja w zakresie zamówień publicznych i zbywania nieruchomości.


Zasady umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
zawarte zostały w Rozdziale 4 Załącznika do Zarządzenia nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego”
zarzadzenie , załącznik


Zarządzenie Nr 1325/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” zarządzenie

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 13.12.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 13.12.2017. Odsłon 7471, Wersja 14drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 22  prawy
Początek strony