Redakcja BIP-u

 

Koordynator Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
Ewelina Konstanty
tel. 77 40 80 514
fax 77 433 27 05
e.konstanty@www.nysa.pl lub bip@www.nysa.pl
Powołanie Koordynatora BIP: zarządzenie

Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
Agnieszka Sokołowska
tel. 77 40 80 547
bip@www.nysa.pl

Oprócz Redaktora BIP wskazanego wyżej, publikacji dokonują redaktorzy - pracownicy wyznaczeni przez naczelników wydziałów lub kierowników biur:
1. Wydział Planowania Przestrzennego – publikacja w zakresie obwieszczeń Burmistrza Nysy związanych z pracami wydziału,
2. Wydział Finansowy – publikacja w zakresie budżetu Gminy Nysa,
3. Biuro Zamówień Publicznych - publikacja w zakresie zamówień publicznych i zbywania nieruchomości.


Zasady umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie zawarte zostały w Rozdziale 4 Załącznika do Zarządzenia nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” zarzadzenie , załącznik

Zarządzenie Nr 1325/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” zarządzenie

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 14.06.2018 9:30
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.06.2018 9:30. Odsłon 28184, Wersja 17