Dane teleadresowe

W podanych adresach poczty elektronicznej (at) należy zastąpić znakiem @

  Herb Nysy

[Herb Nysa]

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
Centrala telefoniczna 77 40 80 500
fax 77 433 27 05
e-mail: nysa(at)www.nysa.pl
www.nysa.eu   

Dane do dokumentów finansowych:
GMINA NYSA
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
NIP: 7532414579
REGON: 531412869


KONTAKT
Poniższy wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie zawiera: wydział - komórka, nazwisko i imię pracownika, stanowisko, pokój, nr telefonu, adres e-mail.    

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Nysie
Kolbiarz Kordian - Burmistrz – pok. 102 – tel. 774080505 - k.kolbiarz(at)www.nysa.pl
Ślimak Elwira - Zastępca Burmistrza (I Zastępca) - pok. 140 - tel. 774080558 - e.slimak(at)www.nysa.pl
Rymarz Marek - Zastępca Burmistrza (II Zastępca) - pok. 122 – tel. 774080542 - m.rymarz(at)www.nysa.pl
Lisoń Marian – Skarbnik Miasta – pok. 119 - tel. 774080510, tel. 603645246 - m.lison(at)www.nysa.pl

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)
Konstanty Ewelina - Naczelnik - pok. 16 - tel. 774080509 - e.konstanty(at)www.nysa.pl
DO - Komórka Dowodów Osobistych
Kaczmarska Aneta - Inspektor - pok. 17 - tel. 774080531 - a.kaczmarska(at)www.nysa.pl
Wierdak Tomasz - Podinspektor - pok. 17 - tel. 774080531 - t.wierdak(at)www.nysa.pl
EL - Komórka Ewidencji Ludności
Cymbalista Małgorzata - Inspektor - pok. 19 - tel. 774080527 - m.cymbalista(at)www.nysa.pl
Byczek Maciej - Podinspektor - pok. 19 - tel. 774080527 – m.byczek(at)www.nysa.pl
Kochajkiewicz Jadwiga - Podinspektor - pok. 19 - tel. 774080637 - j.kochajkiewicz(at)www.nysa.pl
Płończak Anna - Podinspektor - pok. 18 - tel. 774080606 - a.plonczak(at)www.nysa.pl
ED - Komórka Działalności Gospodarczej
Sroka Sylwia - Inspektor - pok. 124 - tel. 774080550 - a.sroka(at)www.nysa.pl
Zajma Agnieszka - Inspektor - pok. 124 - tel. 774080564 - a.zajma(at)www.nysa.pl

Kancelaria i Archiwum Zakładowe (KA)
Gruchacz Mirosław - Kierownik - pok. 11 - tel. 774080649 - m.gruchacz(at)www.nysa.pl
Kleszczyńska Edyta - Podinspektor - pok. 1 - tel. 774080524 - e.kleszczynska(at)www.nysa.pl
Lewicka Aleksandra - Podinspektor - pok. 1 - tel. 774080524 - a.lewicka(at)www.nysa.pl


Biuro Architekta Miejskiego (AM)
Jabłoński Roman - Kierownik - pok. 133 - tel. 774080640 - r.jablonski(at)www.nysa.pl
KK - Komórka do spraw Kodeksu Krajobrazowego
Podolski Robert - Podinspektor - pok. 132 - tel. 774080640 - r.podolski(at)www.nysa.pl
Wolański Bartosz - Podinspektor - pok. 132 - tel. 774080640 - b.wolanski(at)www.nysa.pl

Audytor Wewnętrzny (AW)
Szulin Patrycja - Audytor Wewnętrzny - pok. 219 - tel. 774080528 - p.szulin(at)www.nysa.pl   

Wydział Rozwoju Infrastruktury (IR)
Piegza Robert - Naczelnik - pok. 108 - tel. 774080569 - r.piegza(at)www.nysa.pl
RN - Komórka Realizacji Inwestycji
Jakimczyk Kazimierz - Inspektor - pok. 110 - tel. 774080581 - k.jakimczyk(at)www.nysa.pl
Borek Zenon - Inspektor - pok. 111 - tel. 774080579 - z.borek(at)www.nysa.pl
Szczęsna Halina - Inspektor - pok. 109 - tel. 774080580 - h.szczesna(at)www.nysa.pl
Budzińska Ewelina - Podinspektor - pok. 107 - tel. 774080552 - e.budzinska(at)www.nysa.pl
RE - Komórka Remontów
Szatkowski Witold -Inspektor - pok. 111 - tel. 774080567 - w.szatkowski(at)www.nysa.pl
PR - Komórka Przygotowania Inwestycji
Tatarczak Andrzej - Podinspektor - pok. 111 - tel. 774080579 - a.tatarczak(at)www.nysa.pl
UR - Komórka Umów i Rozliczeń
Piwowar Kazimiera - Inspektor - pok. 110 - tel. 774080582 - k.piwowar(at)www.nysa.pl
Siwiec Katarzyna - Inspektor - pok. 110 - tel. 774080581 - k.siwiec(at)www.nysa.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa (GKD)
Janowski Arkadiusz - Naczelnik - pok. 114  - tel. 77 4080587 - a.janowski(at)www.nysa.pl
Raczek Sebastian - Zastępca Naczelnika - pok. 115 - tel. 774080563 - s.raczek(at)www.nysa.pl
GK - Komórka Gospodarki Komunalnej
Ermel Magdalena - Inspektor - pok. 113 - tel. 774080583 - m.ermel(at)www.nysa.pl
Pawlus Krystyna - Inspektor - pok. 201 - tel. 774080566 - k.pawlus(at)www.nysa.pl
Koczut Kamila – Podinspektor - pok. 113 - tel. 774080583 - k.koczut(at)www.nysa.pl
DR - Komórka Drogownictwa
Drozdowska Beata - Inspektor - pok. 115 - tel. 774080563 - b.drozdowska(at)www.nysa.pl
Lis Tomasz - Inspektor - pok. 112 - tel. 774080583 - t.lis(at)www.nysa.pl
Szeloch Natalia - Podinspektor - pok. 115 - tel. 774080563 - n.szeloch(at)www.nysa.pl
Wójtowicz Małgorzata - Podinspektor
SP - Komórka Strefy Płatnego Parkowania
Zielińska Jadwiga- Inspektor - pok. 115A - tel. 774080554 - j.zielinska(at)www.nysa.pl  
Kolarska Janina - Podinspektor - pok. 115A - tel. 774080554 - j.kolarska(at)www.nysa.pl

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej (PS)
Kajling-Rudzka Zofia - Naczelnik - pok. 128 - tel. 774080620 - z.kajlingrudzka(at)www.nysa.pl
Godyń Katarzyna - Zastępca Naczelnika - pok. 127 - tel. 774080555 - k.godyn(at)www.nysa.pl
LK - Komórka ds. Lokalowych
Ćwięcek Alina - Inspektor - pok. 125 - tel. 774080565 - a.cwiecek(at)www.nysa.pl
Kulig Jolanta - Podinspektor - pok. 125 - tel. 774080559 - j.kulig(at)www.nysa.pl
Sałęga Maciej - Podinspektor - pok. 125 - tel. 774080565 - m.salega(at)www.nysa.pl
Szeląg Monika - Podinspektor - pok. 125 - tel. 774080559 - m.szelag(at)www.nysa.pl
Gerus Patrycja - Podinspektor
PR - Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej
Gródecki Remigiusz - Inspektor - pok. 126 - tel. 774080568 - r.grodecki(at)www.nysa.pl
Kędzierska Katarzyna - Inspektor - pok. 130 - tel. 774080529 - k.kedzierska(at)www.nysa.pl
Majdańska Małgorzata - Inspektor - pok. 130- tel. 774080529 - m.majdanska(at)www.nysa.pl
Ligas Joanna - Podinspektor - pok. 126 - tel. 774080568 - j.ligas(at)www.nysa.pl
Marciniak Katarzyna - Podinspektor

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych (NW)
Bagnicki Dariusz - pok. 217 - tel. 774080518 - d.bagnicki(at)www.nysa.pl

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków (KST)
Bukała Anatol - Naczelnik - pok. 220 - tel. 774080589 - a.bukala(at)www.nysa.pl
ST - Komórka Sportu i Turystyki
Kłakowicz Katarzyna - Inspektor - pok. 221 - tel.774080551 - k.klakowicz(at)www.nysa.pl
Nowak Marcin - Inspektor - pok. 221 - tel. 774080551 - m.nowak(at)www.nysa.pl
KZ - Komórka Kultury i Ochrony Zabytków
Kostrzewa Paweł - Inspektor - pok. 221 - tel. 774080578 - p.kostrzewa(at)www.nysa.pl
Wiśniewska Natalia - Podinspektor - pok. 221 - tel. 774080578 - n.wisniewska(at)www.nysa.pl

Biuro Zamówień Publicznych (BZP)
Krzywoń Jacek - Kierownik - pok. 226 - tel. 774080553 - zp_nysa(at)op.onet.pl
Lis Andrzej - Starszy Specjalista - pok. 226 - tel. 774080560 - a.lis(at)www.nysa.pl   

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska (RW)
Robert Giblak - Naczelnik - pok. 22 - tel. 774080562 - r.giblak(at)www.nysa.pl
RL - Komórka Rolnictwa
Baziuk Michał - Inspektor - pok. 30 - tel. 774080546 - m.baziuk(at)www.nysa.pl
Urbaniak-Szwarc Aneta - Podinspektor - pok. 20 - tel, 774080577 - a.urbaniakszwarc(at)www.nysa.pl
Wargocka Magdalena - Podinspektor - pok. 20 - tel. 774080577 - m.wargocka(at)www.nysa.pl
Wolańska-Sadłek Anna - Podinspektor
OŚ - Komórka Ochrony Środowiska
Lewicki Łukasz - Inspektor - pok. 28 - tel. 774080548 - l.lewicki(at)www.nysa.pl
Skakuj Joanna - Inspektor - pok. 29 - tel. 774080523 - j.skakuj(at)www.nysa.pl
Tyczyńska Izabela - Podinspektor - pok. 21 - tel. 774080648 - i.tyczynska(at)www.nysa.pl
Kortz Aleksandra - Podinspektor
SBZ -Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
Jakubiszak Andrzej - Specjalista tel. 774310499, tel. 729697723 - schronisko.konradowa(at)vp.pl   

Wydział Planowania Przestrzennego (PP)
Piwowarczyk Sławomir - Naczelnik - pok. 216 - tel. 774080594 - s.piwowarczyk(at)www.nysa.pl
Dąbrowska Marzena - Inspektor - pok. 223 - tel. 774080571 - m.dabrowska(at)www.nysa.pl
Kasprzyk Zofia - Inspektor - pok. 223 - tel. 774080561 - z.kasprzyk(at)www.nysa.pl
Lampa Grażyna - Inspektor - pok. 222 - tel. 774080572 - g.lampa(at)www.nysa.pl
Ruda Marek - Inspektor - pok. 222 - tel. 774080572 - m.ruda(at)www.nysa.pl
Ludwikowska Marta - Podinspektor - pok. 223 - tel. 774080571 - m.ludwikowska(at)www.nysa.pl
Tokarczyk Paulina - Podinspektor - pok. 223 - tel. 774080561 - p.tokarczyk(at)www.nysa.pl
Płachta Marta - Inspektor

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN)
Siwek Ewa - Naczelnik - pok. 215 - tel. 774080574 - e.siwek(at)www.nysa.pl
GO - Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami
Wolny Marlena - Inspektor - pok. 213 - tel. 774080573 - m.wolny(at)www.nysa.pl
Copija Iwona - Podinspektor - pok. 214 - tel. 774080573 - i.copija(at)www.nysa.pl
Fortuna-Butor Ewa - Podinspektor - pok. 214 - tel. 774080576 - e.butor(at)www.nysa.pl
Łysy Anna - Podinspektor - pok. 225 - tel. 774080570 - a.lysy(at)www.nysa.pl
Mościbrodzka Dorota - Podinspektor - pok. 213 - 774080575 - d.moscibrodzka(at)www.nysa.pl
NW - Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi
Barcik Lidia  - Inspektor - pok. 225 - tel. 774080570 - l.barcik(at)www.nysa.pl

Biuro Prawne (BP)
Markiewicz Aleksandra - Radca Prawny - pok. 131 - tel. 774080511 - a.markiewicz(at)www.nysa.pl

 

Biuro Pozyskiwania Funduszy (PF)
Mnich Roman - p.o. Kierownika - pok. 109 - tel. 774080580 - r.mnich(at)www.nysa.pl
Bronowska Katarzyna - Inspektor - pok. 107 - tel. 774080552 - k.bronowska(at)www.nysa.pl
Olejnik Joanna - Inspektor - pok. 107 - tel. 774080519 - j.olejnik(at)www.nysa.pl
Smyk Anna - Inspektor - pok. 107 - tel. 774080552 - a.smyk(at)www.nysa.pl

Biuro do spraw Inwestorów i Informacji Publicznej (INP)
Czechowska Agata - Inspektor - pok. 123 - tel. 774080603, tel. 609414555 - a.czechowska(at)www.nysa.pl
Wojtowicz Sabina - Inspektor - pok. 123 - tel. 774080603 - s.wojtowicz(at)www.nysa.pl
 
Wydział Administracyjno-Organizacyjny (AO)
Papis Alicja - Naczelnik - pok. 205 - tel. 774080514 - a.papis(at)www.nysa.pl
Krawczyk Marta - Zastępca Naczelnika - pok. 206 - tel. 774080515 - m.krawczyk(at)www.nysa.pl
OK - Komórka Organizacji i Komunikacji
Kluska Renata - Inspektor - pok. 120 - tel. 774080542 - r.kluska(at)www.nysa.pl
Kurowska Grażyna - Inspektor - pok. 206 - tel. 774080515 - g.kurowska(at)www.nysa.pl
Kusterka Irena - Inspektor - pok. 100 - tel. 774080505 - i.kusterka(at)www.nysa.pl
Babiński Andrzej - Podinspektor - pok. 224 - tel. 774080522 - a.babinski(at)www.nysa.pl
Rogulska Alicja - Podinspektor - pok. 212 - tel. 774080633 - a.rogulska@www.nysa.pl 
Sokołowska Agnieszka - Podinspektor - pok. 224 - tel. 7740805647 - a.sokolowska(at)www.nysa.pl 
Złotowska Agnieszka - Inspektor
PR - Komórka Promocji

Wawrzkowicz Małgorzata - Inspektor - pok. 212 - tel. 774080530 - m.wawrzkowicz(at)www.nysa.pl
BR - Biuro Rady
Mrukowicz-Ternik Joanna - Inspektor - pok. 207 - tel. 774080517 - j.mrukowicz(at)www.nysa.pl
Pawęska Ewelina - Inspektor - pok. 207 - tel. 774080517 - e.paweska(at)www.nysa.pl
GS - Komórka Gospodarcza
Hasij Andrzej - Inspektor - pok. 206 - tel. 774080520 - a.hasij(at)www.nysa.pl

Biuro Kadr (KD)
Janicka Ewa - Inspektor - pok. 116 - tel. 774080516 - e.janicka(at)www.nysa.pl
Kopcisz Iwona - Podinspektor - pok. 116 - tel. 774080516 - i.kopcisz(at)www.nysa.pl


Biuro ds. BHP (BHP)
Fil Bogdan – Specjalista BHP - pok. 300 - tel. 774080607 - b.fil(at)www.nysa.pl   

Wydział Finansowy (FN)
Zagórska-Kwaśniak Joanna - Zastępca Skarbnika pf. Naczelnika - pok. 139 - tel. 774080534 - j.zagorskakwasniak(at)www.nysa.pl
FB - Komórka Budżetu i Analiz Ekonomicznych
Długosz Marcin - Inspektor - pok. 117 - tel. 774080635 - m.dlugosz(at)www.nysa.pl
FK - Komórka Księgowości i Płac
Wojnarowska Aleksandra - Z-ca Naczelnika pf. Kierownika FK - pok. 141 - tel. 774080639 - a.wojnarowska(at)www.nysa.pl
Bębenek Renata - Specjalista - tel. 774080605 - r.bebenek(at)www.nysa.pl
Pryga Iwona - Specjalista - tel. 774080544 - i.pryga(at)www.nysa.pl
Brajer Beata - Inspektor - pok. 117 - tel. 774080635 - b.brajer(at)www.nysa.pl
Bubel Magdalena - Inspektor - pok. 23 - tel. 774080556 - m.bubel(at)www.nysa.pl
Krzyżanowska Maria - Inspektor - pok. 142 - tel. 774080630 - m.krzyzanowska(at)www.nysa.pl
Madera Ewa - Inspektor - pok. 129 - tel. 774080536 - e.madera(at)www.nysa.pl
Majerska Dorota - Inspektor - pok. 141 - tel. 774080541 - d.majerska(at)www.nysa.pl
Pawłowska Renata - Inspektor - pok. 129 - tel. 774080536 - r.pawlowska(at)www.nysa.pl
Żyrek Krystyna - Inspektor - pok. 142 - tel. 774080630 - k.zyrek(at)www.nysa.pl
Brodziak Łukasz - Podinspektor - pok. 118 - tel. 774080533 - l.brodziak(at)www.nysa.pl
Downar Agata - Podinspektor - pok. 117 - tel. 774080535 - a.downar(at)www.nysa.pl
Paczkowska Wiesława - Podinspektor - pok. 141 - tel. 774080612 - w.paczkowska(at)www.nysa.pl
Pożeg Katarzyna - Podinspektor - pok. 118 - tel. 774080533 - k.pozeg(at)www.nysa.pl
Purcidis-Toszek Anita - Podinspektor - pok. 23 - tel. 774080556 – a.toszek(at)www.nysa.pl
Sadowska Dorota - Podinspektor - pok. 141 - tel. 774080541 - d.sadowska(at)www.nysa.pl
Graczyk Renata - Inspektor
FP - Komórka Podatków i Opłat
Rybczak Agata – Kierownik FP - pok. 14 - tel. 774080539 - a.rybczak(at)www.nysa.pl
Lagelbauer Małgorzata - Inspektor - pok. 34 - tel. 774080610 - m.lagelbauer(at)www.nysa.pl
Olkiewicz Małgorzata - Inspektor - pok. 36 - tel. 774080538 - m.olkiewicz(at)www.nysa.pl
Pacholak Grażyna - Inspektor - pok. 35 - tel. 774080617 - g.pacholak(at)www.nysa.pl
Podoluk Monika - Inspektor - pok. 36 - tel. 774080538 - m.podoluk(at)www.nysa.pl
Siwecka Bernadeta - Inspektor - pok. 36 - tel. 774080540 - b.siwecka(at)www.nysa.pl
Stajak Regina - Inspektor - pok. 13 - tel. 774080557 - r.stajak(at)www.nysa.pl
Ślusarz Agnieszka - Inspektor - pok. 13 - tel. 774080543 - ag.slusarz(at)www.nysa.pl
Ślusarz Andrzej - Inspektor - pok. 34 - tel. 774080610 - fn_wymiar1(at)www.nysa.pl
Dziurman-Wojrach Marta - Podinspektor - pok. 35 - tel. 774080617 - m.dziurman(at)www.nysa.pl
Gontarek Olimpia - Podinspektor - pok. 15 - tel. 774080619 - o.gontarek(at)www.nysa.pl
Kondrat Aneta - Podinspektor - pok. 36 - tel. 774080540 - a.kondrat(at)www.nysa.pl
Stróżyk Aldona - Podinspektor - pok. 15 - tel. 774080619 - a.strozyk(at)www.nysa.pl
Wajdzik Marcin - Podinspektor - pok. 13 - tel. 774080543 - fn_podatki2(at)www.nysa.pl

Wydział Informatyki (INF)
Zynczewski Marcin - Naczelnik - pok. 137 - tel. 774080621 - m.zynczewski(at)www.nysa.pl
AS - Komórka Administracji Systemów i Zarządzania Infrastrukturą
Grzegorek Michał - Informatyk - pok. 136 - tel. 774080616 - m.grzegorek(at)www.nysa.pl
Smoliński Grzegorz - Informatyk - pok. 136 - tel. 774080616 - g.smolinski(at)www.nysa.pl
WU - Komórka Wsparcia Użytkowników
Burmiński Łukasz - St. Informatyk - pok. 136 - tel. 774080521 - l.burminski(at)www.nysa.pl

IOD - Inspektor Ochrony Danych
Cichawa Dorota - Inspektor Ochrony Danych - pok. 138 - tel. 774080521 - d.cichawa(at)www.nysa.pl

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Dygas-Wandzel Joanna - Kierownik - pok. 6 - tel. 774080626 - j.dygaswandzel(at)www.nysa.pl
Akseńczuk Magdalena – Zastępca Kierownika – pok. 5 – tel. 774080638 – m.aksenczuk(at)www.nysa.pl
Kosek Agnieszka - Zastępca Kierownika - pok. 7 – tel. 774080547 - a.kosek(at)www.nysa.pl
Dawiskiba Katarzyna - Podinspektor - pok. 9 - tel. 774080627 - k.dawiskiba@www.nysa.pl  
Furgała Barbara - Podinspektor - pok. 9 - tel. 774080628 - b.furgala(at)www.nysa.pl
Petecka Małgorzata - Podinspektor - pok. 8 - tel. 774080628 - m.petecka(at)www.nysa.pl


Biuro Bezpieczeństwa (BB)
Janik Stanisław – Inspektor/Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - pok. 25- tel. 774080525 - s.janik(at)www.nysa.pl
Kołodziej Adrian - Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych - pok. 25 - tel. 774080525 - a.kolodziej(at)www.nysa.pl   
Naciasta Danuta - Podinspektor - pok. 25 - tel. 774080525 - d.naciasta(at)www.nysa.pl  

Straż Miejska (SM)
Smoleń Grzegorz - Komendant - pok. 24 - tel. 774080585 - tel. 601723187 - komendant_strazy(at)www.nysa.pl
Jakubowski Andrzej - Z-ca Komendanta - pok. 24 - tel. 774080644 - straz(at)www.nysa.pl
Straż Miejska - Dyżurny - pok. 24 - tel. 774080586 - dyzurnysm(at)www.nysa.pl
Jarek Mateusz - Starszy Strażnik - m.jarek(at)www.nysa.pl
Kubik Mirosław – Starszy Strażnik – m.kubik(at)www.nysa.pl
Płowucha Rafał - Starszy Strażnik - r.plowucha(at)www.nysa.pl
Daniel Mateusz – Strażnik – m.daniel(at)www.nysa.pl
Zydorczyk Daniel – Młodszy Strażnik
Dudek Piotr – Starszy Inspektor
Harkawa Urszula - Starszy Inspektor - tel. 774080641 - u.harkawa(at)www.nysa.pl, eko(at)www.nysa.pl
Kołodziejczak Robert – Starszy Inspektor
Kraszewski Jarosław – Starszy Inspektor
Przystalski Ireneusz – Starszy Inspektor
Sadłowski Adam – Starszy Inspektor - tel. 774080622 – oskarzyciel(at)www.nysa.pl
Studniarz Mieczysław – Starszy Inspektor
Cukier Edward – Młodszy Inspektor
Pawlików Adam – Młodszy Inspektor
Tokarczyk Krzysztof - Młodszy Inspektor - k.tokarczyk(at)www.nysa.pl
Wolański Waldemar – Młodszy Inspektor
Fedor Roman - Aplikant
Spiżak Aleksandra - Aplikant

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Sokołowska dnia 19.03.2019 8:00
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.03.2019 8:00. Odsłon 37180, Wersja 118