Podatki i opłaty 2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVIII/582/9, Z dnia: 05.01.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr  XXXVIII/582/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  9 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
uchwala582.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010 , wersja 1
Numer: XXXVIII/581/9, Z dnia: 05.01.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr  XXXVIII/581/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  9 listopada 2009 r.w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego  na obszarze Gminy Nysa
Załączniki:
uchwala581.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010 , wersja 1
Numer: XXXVIII/580/9, Z dnia: 05.01.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr  XXXVIII/580/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki:
uchwala 580.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010 , wersja 1
Numer: XXXVIII/583/9, Z dnia: 05.01.2010, Zmieniana:  
Uchwała Nr  XXXVIII/583/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  9 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania  psów

Załączniki:
uhcwala583.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2010 , wersja 1
Numer: 847/2009, Z dnia: 30.06.2009, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 847/2009 Burmistrza Nysy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach
Załączniki:
847.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.07.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/515/2009, Z dnia: 26.06.2009, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIV/515/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Załączniki:
stawki maksymalne.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.07.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.07.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/402/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/402/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załączniki:
uchwala402.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/389/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/389/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchwala389.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/391/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/391/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
uchwala391.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/390/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/390/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Załączniki:
uchwala390.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony