Podatki i opłaty 2009

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: D/9/84, Z dnia: 12.01.1991, Zmieniana:  
Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podakach i opłatach lokalnych.Tekst jednolity z 2006 roku (Dz.U. Nr 121 poz.844)
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.01.1991.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.11.2006 , wersja 3
Numer: III/15/2006, Z dnia: 12.12.2006, Zmieniana:  
Uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2006 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
15.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.12.2006.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.12.2006 , wersja 1
Numer: III/21/2, Z dnia: 27.08.2003, Zmieniana:  
Uchwała Rady Miejskiej nr III/21/02 z dnia 12.12.2002r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 137 poz. 2088)
Załączniki:
uchwala nr iii 21.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.08.2003.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.01.2006 , wersja 2
Numer: IV/24/6, Z dnia: 22.12.2006, Zmieniana:  
Uchwała IV/24/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załączniki:
24.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.12.2006.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2007 , wersja 1
Numer: III/28/2, Z dnia: 12.12.2002, Zmieniana:  
Uchwała Rady Miejskiej nr III/28/02 z dnia 12.12.2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. (Opublikowano z Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 137 poz 2095)
Załączniki:
uchwala nr iii28.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.12.2002.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.01.2006 , wersja 4
Numer: V/32/2007, Z dnia: 05.02.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załączniki:
32.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.02.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.02.2007 , wersja 1
Numer: VII/72/2007, Z dnia: 30.03.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załączniki:
72a.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.03.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.06.2007 , wersja 1
Numer: XV/197/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/197/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Nysa .
Załączniki:
197.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.12.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.12.2007 , wersja 1
Numer: XV/202/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/202/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Załączniki:
202.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2007 , wersja 1
Numer: XV/203/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/203/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
203.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2007 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony