Podatki i opłaty 2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXX/523/2004, Z dnia: 16.12.2004, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/523/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 86 poz.2299).
Załączniki:
523.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.12.2004.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.01.2006 , wersja 2
Numer: XLVIII/790/2006, Z dnia: 13.02.2006, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/790/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2006 r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Obowiązuje w 2007 roku.
Załączniki:
uchwala nr 790.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 13.02.2006.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2007 , wersja 2
Numer: XXX/522/2004, Z dnia: 16.12.2004, Zmieniana: XVII/272/2003
Uchwała Nr XXX/522/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 86 poz.2298)
Załączniki:
522.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 16.12.2004.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 23.11.2006 , wersja 4
Numer: XV/203/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/203/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
203.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.12.2007 , wersja 1
Numer: XXII/401/2004, Z dnia: 04.06.2004, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXII/401/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 kwietnia 2004 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załączniki:
401.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.06.2004.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.06.2004 , wersja 1
Numer: XXVII/389/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/389/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchwala389.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.01.2009 , wersja 1
Numer: III/15/2006, Z dnia: 12.12.2006, Zmieniana:  
Uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2006 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
Załączniki:
15.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.12.2006.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.12.2006 , wersja 1
Numer: XV/197/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/197/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Nysa .
Załączniki:
197.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.12.2007.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.12.2007 , wersja 1
Numer: XXX/518/2004, Z dnia: 06.12.2004, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/518/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr86 poz.2294)
Załączniki:
518.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.12.2004.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.01.2006 , wersja 3
Numer: XLIII/738/2005, Z dnia: 28.10.2005, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/738/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2005r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Załączniki:
738.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.10.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.01.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony