Budżet

 

INFORMACJA za 2018 r. pdf

 

Uchwała Nr 169/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018 rok pdf.

Uchwała Nr 61/2019 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 marca 2019 r.. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 60/2019 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2019 r. pdf.

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2018 rok:
Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4/2 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf 

Uchwała Nr 666/2018 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2019 r. pdf.

Uchwała Nr 621/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 665/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2019r. pdf.

Informacja za I kwartał 2019 r. pdf

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2019 rok pdf 

Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf
Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf
Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf
Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2041 - projekt pdf


 

Uchwała Nr 421/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 października 2018r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. pdf.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2018 rok

Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.
Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2018 r. pdf.

INFORMACJA za III kwartał 2018 r. pdf

INFORMACJA za 2017 r. pdf

INFORMACJA za I kwartał 2018 r. pdf

INFORMACJA za II kwartał 2018 r. pdf

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2017 rok:
Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4/2 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf 

Uchwała Nr 199/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017 rok pdf.

Uchwała Nr 88/2018 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 84/2018 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2018 r. pdf.

Uchwała Nr 650/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2018r. pdf.

Uchwała Nr 614/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 651/2017 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2018 r. pdf.

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2018 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf
Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf
Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf
Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2041 - projekt pdf

Uchwała Nr 395/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 września 2017r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. pdf.

Uchwała Nr 311/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Nysa pdf.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2017 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.
Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

 

INFORMACJA za 2016 r. pdf.

INFORMACJA za III kwartał 2017 r. pdf.

INFORMACJA za II kwartał 2017 r. pdf.

INFORMACJA za I kwartał 2017 r. pdf.

 

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2016 rok:

Spis treści pdf 
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf

Część opisowa do informacji - przedsięwzięcia pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki niewygasające pdf

Załącznik 4/2 - Wydatki niewygasające pdf

Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf

Uchwała Nr 237/2017 z dnia 1 czerwca 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016r. pdf.

Uchwała Nr 172/2016 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2016 rok pdf.

Uchwała Nr 79/2017 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 77/2017 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2017 r. pdf.

Uchwała Nr XXX/476/17 z dnia 13.01.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 r. >>

Uchwała Nr 626/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017r. pdf.

Uchwała Nr 569/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 627/2016 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017 r. pdf.

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2017 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf
Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf
Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf
Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2029 - projekt pdf

Uchwała Nr 363/2016 z dnia 16 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2016 rok pdf.

Uchwała Nr 273/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Nysa pdf.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2016 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.
Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2016r. pdf.

INFORMACJA za 2015 r. pdf.

INFORMACJA za III kwartał 2016 r. pdf.

INFORMACJA za II kwartał 2016 r. pdf.

INFORMACJA za I kwartał 2016 r. pdf.

Uchwała Nr 226/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. - absolutorium pdf.

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2015 rok:
Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf

Uchwała Nr 163/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015 rok pdf.

Uchwała Nr 642/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2016r. pdf.

Uchwała Nr 643/2015 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2016 r. pdf.

Uchwała Nr 611/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr XVI/230/16 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 r. >>

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2016 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf
Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf
Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf
Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 - projekt pdf

Uchwała Nr 410_2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Nysa pdf.

Uchwała Nr 391/2015 z dnia 21 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2015 roku pdf.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2015 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.
Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2015r. pdf.

INFORMACJA za III kwartał 2015 r. pdf.

INFORMACJA za II kwartał 2015 r. pdf.

INFORMACJA za 2014 r. pdf

INFORMACJA za I kwartał 2015 r. pdf.

Uchwała Nr 223/2015 z dnia 21 maja 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r. pdf.

Uchwała Nr 91/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2015r. pdf.

Uchwała Nr 83/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 180/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2014 rok pdf.

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2014 rok:
Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4/2 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf  

Uchwała Nr IV/31/15 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2015 r. >>

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2015 rok pdf.
Spis treści pdf.
Strona tytułowa pdf .
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf.
Załącznik Nr 1 - dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf.
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf.
Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf.
Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf.
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2023 - projekt pdf

Uchwała Nr 623/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2015r. pdf.

Uchwała Nr 624/2014 Składu Orzekającego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2015 r. pdf.

Uchwała Nr 616/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 407_2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Nysa pdf.

Uchwała Nr 378/2014 z dnia 29 września 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2014 roku pdf.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2014 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2014r. pdf.

INFORMACJA za III kwartał 2014 r. pdf.

INFORMACJA za II kwartał 2014 r. pdf.

INFORMACJA za 2013 r. pdf

INFORMACJA za I kwartał 2014 r. pdf

Uchwała Nr 155/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2013 rok pdf

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2013 rok:
Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki  niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf 

Uchwała Nr 47/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 46/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2014r. pdf.

Uchwała Nr 643/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2014r. pdf.

Uchwała Nr 644/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2014 r. pdf.

Uchwała Nr 645/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr XLII/633/14 z dnia 14.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 r. >>

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2014 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu pdf
Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf
Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf
Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

Uchwała Nr 430/2013 z dnia 6 listopada 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu pdf.

Uchwała Nr 401/2013 z dnia 13 września 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2013 roku pdf.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2013 rok
Strona tytułowa pdf.
Spis treści pdf.
Część opisowa pdf.
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf.
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf.

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf.
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf.
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf.
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf.
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf.
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf.
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2013r. pdf.

INFORMACJA  za III kwartał 2013r. pdf.

INFORMACJA  za II kwartał 2013r.
PDF

INFORMACJA za I kwartał 2013 r.  pdf   

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2013 rok. pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa. pdf

Uchwała Nr XXIX/459/13 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2013 r. >>

Projekt budżetu Gminy Nysa na 2013 rok pdf
Spis treści pdf
Strona tytułowa pdf
Uzasadnienie do projektu budżetu  pdf
Załącznik Nr 1 - dochody pdf
Załącznik Nr 2 - wydatki  pdf
Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody pdf
Załącznik Nr 4 - inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - dotacje pdf
Załącznik Nr 6 - zakłady budżetowe i instytucje kultury pdf
Załącznik Nr 7 -  Fundusz Sołecki pdf

Uchwała Nr 697/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2013r. pdf.

Uchwała Nr 698/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa pdf.

Uchwała Nr 699/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2013r. pdf .
 
INFORMACJA za 2012 r. pdf

Uchwała Nr 175/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2012 rok pdf

Wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2012 rok:
Spis treści pdf  
Strona tytułowa pdf
Część opisowa do informacji pdf
Załącznik 1 - Dochody pdf
Załącznik 2 - Wydatki pdf
Informacja uzupełniająca do zal. 1 i 2 pdf
Załącznik 3 - Dotacje pdf
Załącznik 4/1 - Wydatki majątkowe niewygasające pdf
Załącznik 4/2 - Wydatki bieżące niewygasające pdf
Załącznik 4 - Inwestycje pdf
Załącznik 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Sołecki pdf
Załącznik 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik 8 - Nyski Dom Kultury pdf
Załącznik 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego pdf 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nysa na I półrocze 2012 roku pdf

Informacja o realizacji budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2012 rok
Strona tytułowa pdf
Spis treści pdf
Część opisowa pdf
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2012r. pdf
Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 1 i 2 pdf
Załącznik Nr 1 - Dochody pdf
Załącznik Nr 2 - Wydatki pdf
Załącznik Nr 3 - Dotacje pdf
Załącznik Nr 4 - Inwestycje pdf
Załącznik Nr 5 - Środki do dyspozycji sołectw i Fundusz Solecki pdf
Załącznik Nr 6 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych pdf
Załącznik Nr 7 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pdf
Załącznik Nr 8 - Nyski Dom Kultury pdf 

INFORMACJA za III kwartał 2012 r. pdf

INFORMACJA za II kwartał 2012 r. doc 

INFORMACJA za I kwartał 2012 r. doc 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nysa pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej Gminy Nysa na 2012 rok pdf

Uchwała Nr XV/249/12 z dnia 09.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2012 r. >>

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 30.05.2019
Opublikowana przez Marcin Długosz dnia 30.05.2019. Odsłon 25739, Wersja 337drukuj
Wersja : lewy  327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 
Początek strony