Pracowników Urzędu

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

______________________________________________________________________________
Skarbnik Miasta

Marian Lisoń
oświadczenie nr 1 (1-4), oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 ,
oświadczenie współmałżonki nr 1 (1-2), oświadczenie nr 2 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Stanisław Bednarczyk
oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) współmałżonki jpg jpg
______________________________________________________________________________
Sekretarz Miasta


Elwira Ślimak
Oświadczenie 2017 pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Robert Piegza
Oświadczenie lipiec 2016 pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 pdf


Maria Czepil
Oświadczenie kwiecień 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie 2016 pdf

Michał Baziuk
oświadczenie nr 1 , oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 ,
oświadczenie współmałżonki 1 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie luty 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )

Maria Chmielowiec
oświadczenie nr 4 (1,2,3), oświadczenie nr 5 (1-4)
______________________________________________________________________________
Pracownicy Urzędu Miejskiego
wydający decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

Leokadia Barcik
Oświadczenie nr 2 oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 4 ,
Oświadczenie współmałżonka 1
Oświadczenie 2010 rok pdf

Lidia Barcik
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf  
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 )

Bożena Bartyńska
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2 (1-4), oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4 , oświadczenie nr 5 ,
Oświadczenie współmałżonka 1
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf

Michał Baziuk
Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6
Oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2)

Małgorzata Cymbalista
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie maj 2017 rok pdf

Maria Czepil
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie maj 2017 pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf
Oświadczenie lipiec 2017 pdf

Stanisława Filipiak
Oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 ,
Oświadczenie współmałżonka 1
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf

Danuta Galla
Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 pdf, oświadczenie nr 6 (1)
Oświadczenie współmałżonka (1,2 )

Roman Jabłoński
Oświadczenie za 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf 1, pdf2

Arkadiusz Janowski
Oświadczenie czerwiec 2017pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Aleksander Juszczyk
Oświadczenie nr 1 (1,2,3,4)
Oświadczenie współmałżonki jpg

Aneta Kaczmarska
Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6 oświadczenie nr 7 , oświadczenie nr 8 ,
Oświadczenie współmałżonka jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf , pdf

Ewelina Konstanty
Oświadczenie kwiecień 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4  )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie 2016 rok pdf
Oświadczenie wrzesień 2018 pdf

Jacek Krzysztoń
Oświadczenie sierpień 2015 pdf
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Zdzisław Martyna
Oświadczenie za 2015 rok pdf 
Oświadczenie za 2016 rokpdf
Oświadczenie marzec 2017 pdf

Zofia Mękarska
Oświadczenie nr 2 , oświadczenie nr 3 ,
Oświadczenie współmałżonka 1
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf

Roman Mnich
Oświadczenie marzec 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Wyjaśnienie do oświadczenia za 2015 rok pdf 
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie maj 2017 pdf

Monika Osaczuk
Oświadczenie nr 2 (1,2,3,4), oświadczenie nr 3 (1-4) , oświadczenie nr 4 , oświadczenie nr 5
Oświadczenie współmałżonka - jpg jpg , oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie nr 3

Sławomir Piwowarczyk
Oświadczenie 2011 pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Roman Raczek
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf  
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie luty 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )

Andrzej Rosa
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie luty 2015 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )

Marek Ruda
Oświadczenie nr 1 (1 , 2 , 3 , 4 ), oświadczenie nr 2 (1-4), oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4 , oświadczenie nr 5 ,
Oświadczenie współmałżonki (1, 2), oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf pdf


Agata Rybczak
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf 
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Ewa Siwek

Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf


Piotr Walach
Oświadczenie nr 3 : załączniki 1 , 2 , 3, 4, 5

Sławomir Wąchała
Oświadczenie pdf  , pdf
Oświadczenie za 2011 rok pdf

Tomasz Wierdak
Oświadczenie nr 3 , oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6 , oświadczenie nr 7 , oświadczenie nr 8 ,
Oświadczenie współmałżonki - jpg jpg , Oświadczenie nr 2 (1-2), oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf , pdf

Joanna Zagórska - Kwaśniak 
Oświadczenie nr 2 (1,2,3,4), oświadczenie nr 3 (1-4) oświadczenie nr 4, oświadczenie nr 5 , oświadczenie nr 6 
Oświadczenie współmałżonka (1,2),oświadczenie nr 2 (1) , oświadczenie nr 3
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf , pdf


 

Oświadczenia przygotowała inspektor Ewa Janicka.

 

Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w pokoju 116 Urzędu Miejskiego w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 16.10.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.10.2018. Odsłon 23270, Wersja 137drukuj
Wersja : lewy  127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
Początek strony