Unieważnienie postępowania (wygasły...)

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Rozwój e-komunikacji poprzez unowocześnienie zintegrowanych systemów  informacyjnych o oddziaływaniu ponadlokalnym, przy wykorzystaniu narzędzi ICT w MZK NYSA Sp. z o.o.” 
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego -zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Radosław Tyczyński dnia 04.06.2014
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 04.06.2014. Wygasa 30.08.2014. Odsłon 3320, Wersja 2
Początek strony