Rada Rodziców

 

                                                               

                                                                                                                  RADA   RODZICÓW 

 

 

 

§ 20

1.      Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów, wspiera działalność statutową szkoły.

2.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      występowanie do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły,

2)      inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły,

3)      opiniowanie statutu szkoły, planu pracy szkoły, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, projektów innowacji pedagogicznych i eksperymentów, planu finansowego szkoły, szkolnego zestawu podręczników, oraz dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

4)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego, profilaktycznego szkoły.

3.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł na wydzielonym rachunku bankowym.

4.      Zasady tworzenia i pracy Rady Rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 19.11.2010
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 19.11.2010. Odsłon 1030, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 13  prawy
Początek strony