Aktualności, Komunikaty

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 - 16.00
Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka Nr2
1. Żłobek prowadzi rekrutację przez cały rok kalendarzowy.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zamieszkiwanie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na terenie Gminy Nysa.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do Żłobka mają dzieci:
    a) których oboje rodzice lub opiekunowie prawni są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym,
    b) których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka,
    c) rodziców samotnie wychowujących,
    d) jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych.
4. Do wniosku o przyjęcie dziecka załącza się:
    a) zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców lub opiekunów prawnych,
    b) w przypadku rodzica niepełnosprawnego zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność,
    c) w przypadku gdy rodzic jest studentem studiów dziennych zaświadczenie potwierdzające fakt studiowania w systemie dziennym.
5. Wszystkie wnioski o przyjecie dziecka są rejestrowane w KSIEDZE OCZEKUJACYCH na przyjecie do Żłobka.
6. Lista zweryfikowanych do przyjęcia dzieci podawana jest do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
7. Lista, o której mowa w ust. 6, stanowi podstawę do przyjmowania dzieci w kolejności w niej określonej w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Formularz przyjęcia dziecka do Żłobka Nr2 str1 , str2

Upoważnienie do odbioru dziecka
ze Żłobka Nr2  jpg


Ramowy plan dnia

6.00-8.00-przyjmowanie dzieci

7.45-8.00-gimnastyka poranna

8.00-8.15-zabiegi sanitarno-higieniczne

               przgotowanie do śniadania

8.15-8.45-śniadanie

8.45-9.00-zabiegi sanitarno-higieniczne

9.00-10.15-zajęcia dydaktyczne

10.15-10.30-toaleta

                   przygotowanie do posilku

10.30-10.45-posilek-zupka

10.45-12.45-sen

12.45-13.15-przygotowanie do posilku

13.15-13.45- posilek-II danie

13.45-14.00-toaleta

14.00-16.00-zajęcia inspirowane przez opiekunki i dzieci

                  wydawanie dzieci

 

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Szeremeta Gabriela dnia 25.03.2013
Opublikowana przez Gabriela Szeremeta dnia 25.03.2013. Odsłon 8863, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony