ogłoszenie wyników o naborze na stanowisko sekretarza szkoły (wygasły...)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza
w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie, ul. 11 listopada 6sekretarz szkoły
nazwa stanowiska pracy
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Więckiewicz zamieszkała w Nysie
imię i nazwisko miejsce zamieszkania


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Więckiewicz jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na Wydziale Ekonomicznym oraz absolwentką Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jej staż pracy w placówce oświatowej wynosi 8 lat. Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia spraw uczniowskich i dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym, prowadzenia ksiąg inwentarzowych, sporządzania umów z tytułu wynajmu, koordynacji pracy ZFŚS oraz pracy nad budżetem i ubezpieczeniem szkoły. Sprawnie obsługuje programy komputerowe: OFFICE, VULCAN, SIO i HERMES związane z obsługą sekretariatu szkolnego.
Z załączone dokumenty wskazują, że Pani Anna Więckiewicz systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i posiada doświadczenie do pracy na stanowisku administracyjnym w placówce oświatowej.
15-01-2007 r. DYREKTOR SZKOŁY
Anna Michoń
data i podpis osoby upoważnionej


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 15.01.2007
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 15.01.2007. Wygasa 29.01.2007. Odsłon 1037
Początek strony