2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXV/354/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/354/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załączniki:
354.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/348/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/ 348/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy w rejonie ulicy Sienkiewicza, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XXIII/316/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.
Załączniki:
348.doc
z_348.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/349/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/349/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2009”
Załączniki:
349.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/346/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/346/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego.
Załączniki:
346.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/350/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXV/350/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą fizyczną.
Załączniki:
350.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/342/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXV/342/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie na usuwanie szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną w dniu 15 sierpnia 2008r.
Załączniki:
342.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/356/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/356/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 r.w sprawie nabycia przez Gminę Nysa prawa własności nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań własnych Gminy.
Załączniki:
356.rtf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/352/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała XXV/352/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
uchwala 352.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.11.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.11.2010 , wersja 1
Numer: XXV/347/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/347/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice, dla rejonu przewidzianego do ujęcia w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Załączniki:
347.doc
z_347.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/344/2008, Z dnia: 26.09.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/344/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu.
Załączniki:
344.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 27.10.2008 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 19  prawy
Początek strony