Majątek szkoły

Wartość środków trwałych i wyposażenia szkoły zostały uzgodnione z ewidencją księgową GZO w Nysie na dzień 03.01.2011r. i wynoszą :

K-to 011 środki trwałe 105 109,33

K-to 013 pozostałe środki trwałe w używaniu 85071,42

K-to 014 księgozbiór 5 580,42

K-to 020 wartości niematerialne i prawne 29550,45

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

mgr Gabriela Sowa

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Celina Hasiak dnia 17.04.2015
Opublikowana przez Celina Hasiak dnia 17.04.2015. Odsłon 8860, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony