Majątek szkoły

Wartość środków trwałych i wyposażenia szkoły zostały uzgodnione z ewidencją księgową GZO w Nysie na dzień 31.12.2007 r. i wynoszą :

K-to 011 środki trwałe 105 109,33

K-to 013 pozostałe środki trwałe w używaniu 48 541,85

K-to 014 księgozbiór 5 340,80

K-to 020 wartości niematerialne i prawne 2 472,85

 

Wartość środków trwałych i wyposażenia przedszkola zostały uzgodnione z ewidencją księgową GZO w Nysie na dzień 31.12.2007 r. i wynoszą :

K-to 011 środki trwałe 0,00

K-to 013 pozostałe środki trwałe w używaniu 20 894,69

K-to 014 księgozbiór 735,80

K-to 020 wartości niematerialne i prawne 0,00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

mgr Gabriela Sowa

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Celina Hasiak dnia 06.12.2010
Opublikowana przez Celina Hasiak dnia 06.12.2010. Odsłon 8881, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony