2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 496/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
ZARZADZENIE Nr  496/11 Burmistrza Nysy z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych  w systemach i sieciach teleinformatycznych  w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Załączniki:
496.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.10.2011 , wersja 1
Numer: 493/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 493/2011 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nysa.
Załączniki:
493.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.10.2011 , wersja 1
Numer: 509/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 509/2011 Burmistrza  Nysy z  dnia  25 października  2011 roku  w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Miejskiego w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.10.2011 , wersja 1
Numer: 497/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 497/2011 Burmistrza  Nysy z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1269/10 Burmistrza Nysy z dnia 15 września 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zmienionego zarządzeniem Nr 410/2011 Burmistrza Nysy z dnia 18 sierpnia 2011r.


Załączniki:
497.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.10.2011 , wersja 1
Numer: 498/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 498/11 Burmistrza Nysy z dnia 21 października 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego. 
Załączniki:
498_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.10.2011 , wersja 1
Numer: 494/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 494/2011 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa w zakresie dotacji.
Załączniki:
494.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 26.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.10.2011 , wersja 1
Numer: 491/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 491/2011 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nysa.
Załączniki:
491.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: 484/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 484/2011 z dnia 12 października 2011 roku w sparwie zmiany w budżecie Gminy Nysa za 2011 rok w zakresie dotacji celowej.
Załączniki:
484.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: 488/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 488/2011 z dnia 18 październiak 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nysa za 2011 rok.
Załączniki:
488.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: 483/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 483/2011 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa w 2011 roku.
Załączniki:
483.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 46  prawy
Początek strony