Informacja publiczna

Pisemny wniosek możecie Państwo złożyć lub przesłać:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie,
- pocztą na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
- pocztą elektroniczną na adres Urzędu Miejskiego w Nysie - nysa(at)www.nysa.pl
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - więcej informacji >> ,
- faksem na numer 77 433 27 05.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej doc


Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1330, ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

- ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Zapraszamy do korzystania z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

 
Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej (Pełnomocnik Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej, pok. 123)

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2019 rok w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Nysy do spraw Informacji Publicznej pdf

Zarządzenie nr 1328/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie pdf


Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” zarządzenie , zarządzenie instrukcja , instrukcja załącznik 1 , instrukcja załącznik 2 

 

Zarządzenie Nr 1325/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” pdf


Zarządzenie Nr 1518/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” pdf

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Bagnicki dnia 08.05.2019 8:31
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.05.2019 8:31. Odsłon 5460, Wersja 46