Protokół nr 79/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów (wygasły...)

Protokół nr 79/10
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 20 stycznia 2010r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz naczelnik wydziału Architektury i Urbanistyki M. Ruda.
Przewodnicząca Komisji Teresa Sordyl stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.
Porządek przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Informacja o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania, żądania wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej
z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokóle nr 76/09 dotyczący wykonania oświetlenia ulicznego w Morowie.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Ad 1.
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki M.Ruda przedstawił informację o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania, żądania wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej
z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach
ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Materiał w tym zakresie stanowi załącznik do protokółu.

Komisja jednogłośnie przyjęła informację o zgłoszonych w 2009 roku żądaniach wypłaty odszkodowania, żądania wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ad 2.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokóle
nr 76/09 dotyczący wykonania oświetlenia ulicznego w Morowie.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokółu.

Ad 3.
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku przewodnicząca o godzinie 12,40 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała:
J.Chałas

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Teresa Sordyl
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.01.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 26.01.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 3546, Wersja 3
Początek strony