Protokół nr 71/10 Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych (wygasły...)

Protokół nr 71/10 posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 8 stycznia 2010 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:10. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamów.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Możliwość i zasady dofinansowania wypoczynku zimowego dla dzieci ze środków opieki społecznej.
2. Przygotowanie placówek oświatowych do zimy – problemy.
3. Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole Komisji nr 66/09 w dniu 5 listopada 2009 r. informacją o realizacji zadań oświatowych za rok 2008/2009 placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Nysa.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad1
Kierownik Biura Polityki Społecznej K.Godyń przedstawiła materiał dotyczący możliwość i zasad dofinansowania wypoczynku zimowego dla dzieci ze środków opieki społecznej. Wyjaśniła również, że na dzień odbywania się komisji czyli 8 stycznia 2010 roku, do Urzędu Miejskiego w Nysie wpłynęły tylko 2 oferty indywidualne na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci. Podkreśliła, iż ze strony Biura Polityki Społecznej poczyniło wszelkie starania, aby informacja o możliwości dofinansowania dotarła do szerokiego grona potencjalnych zainteresowanych.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Komisja po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym możliwości i zasad dofinansowania wypoczynku zimowego dla dzieci ze środków opieki społecznej oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Biura Polityki Społecznej K.Godyń nie zgłosiła w przedmiotowej sprawie.

Ad 2
Komisja wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty J.Adamowa, który stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie nie ma na chwilę obecną nie ma żadnych trudności, sezon zimowy trwa w pełni i dyrektorzy szkół nie zgłaszają problemów.

Ad 3
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek zawarty w protokole Komisji nr 66/09 w dniu 5 listopada 2009 r. informacją o realizacji zadań oświatowych za rok 2008/2009 placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Nysa.
Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4
Nie zgłaszano.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie 12:55 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
D.Cichawa

Przewodniczący Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych
Zygmunt Jurczak
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2010. Wygasa 30.12.2012. Odsłon 2577, Wersja 2
Początek strony