Stan załatwienia sprawy


Informacji o stanie Państwa spraw złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie udzielają:
w podanych adresach poczty elektronicznej (at) należy zastąpić znakiem @

w zakresie:

Komunikacji i Organizacji Pracy
Agnieszka Złotowska
e-mail: a.zlotowska(at)www.nysa.pl
pod numerem telefonu 77 40 80 513

Promocji
Magdalena Wacławczyk
e-mail: m.waclawczyk(at)www.nysa.pl
Małgorzata Wawrzkowicz
e-mail: m.wawrzkowicz(at)www.nysa.pl
pod numerem telefonu 77 40 80 530

Pozyskiwania Funduszy Inwestycyjnych
Katarzyna Bronowska 
e-mail: k.bronowska(at)www.nysa.pl
Anna Smyk 
e-mail: a.smyk(at)www.nysa.pl
pod numerem telefonu 77 40 80 552

Audytu Wewnętrznego
Patrycja Szulin
pod numerem telefonu 77 40 80 528
e-mail: p.szulin(at)www.nysa.pl

Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych
Danuta Naciasta
pod numerem telefonu 77 40 8 525
e-mail: d.naciasta(at)www.nysa.pl

BHP
Bogdan Fil
pod numerem telefonu 77 40 80 607
e-mail: b.fil(at)www.nysa.pl

Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Stanisław Janik
pod numerem telefonu 77 40 80 525
e-mail: niejawne(at)www.nysa.pl

Straży Miejskiej
Grzegorz Smoleń
pod numerem telefonu 77 40 80 585
e-mail: komendant_strazy(at)www.nysa.pl

Pozyskowania Inwestorów
Agata Czechowska
pod numerem telefonu 77 40 80 603
e-mail: a.czechowska(at)www.nysa.pl

Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków  
Anatol Bukała
pod numerem telefonu 77 40 80 589
e-mail: a.bukala(at)www.nysa.pl

Planowania Przestrzennego
Sławomir Piwowarczyk
pod numerem telefonu 77 40 80 594
e-mail: s.piwowarczyk(at)www.nysa.pl

Architekta Miejskiego
Roman Jabłoński
pod numerem telefonu 77 40 80 640
e-mail: r.jablonski(at)www.nysa.pl

Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
Robert Giblak
pod numerem telefonu 77 40 80 562
e-mail: r.giblak(at)www.nysa.pl

Rozwoju Polityki Społecznej
Elwira Ślimak
pod numerem telefonu 77 40 80 558
e-mail: e.slimak(at)www.nysa.pl

Rozwoju Infrastruktury
Roman Mnich
pod numerem telefonu 77 40 80 569
e-mail: r.mnich(at)www.nysa.pl

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Arkadiusz Janowski 
pod numerem telefonu 77 40 80 587
e-mail: a.janowski(at)www.nysa.pl

Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń
pod numerem telefonu 77 40 80 553
e-mail: zp_nysa(at)op.onet.pl

Obsługi Rady Miejskiej i Administracji
Ewelina Konstanty
pod numerem telefonu 77 40 80 514
e-mail: e.konstanty(at)www.nysa.pl

Spraw Obywatelskich
Maria Czepil
pod numerem telefonu 77 40 80 509
e-mail: m.czepil(at)www.nysa.pl

Kancelaryjnych i Archiwum Zakładowego
Mirosław Gruchacz
pod numerem telefonu 77 40 80 650
e-mail: m.gruchacz(at)www.nysa.pl

Informatyki
Marcin Zynczewski
pod numerem telefonu 77 40 80 621
e-mail: m.zynczewski(at)www.nysa.pl

Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Dygas-Wandzel
pod numerem telefonu 77 40 80 626
e-mail: kierownik_usc(at)www.nysa.pl

Finansowym
Joanna Zagórska-Kwaśniak
pod numerem telefonu 77 40 80 534
e-mail: naczelnik_fn(at)www.nysa.pl

Informacji publicznej w trybie wnioskowym
Dariusz Bagnicki
pod numerem telefonu 77 40 80 518
e-mail: d.bagnicki(at)www.nysa.pl

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 02.10.2017
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 02.10.2017. Odsłon 21478, Wersja 29drukuj
Wersja : lewy  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  z 39  prawy
Początek strony