Stan załatwienia sprawy


Informacji o stanie Państwa spraw złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie udzielają w poniższym zakresie
zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym pdf_schemat:

w podanych adresach poczty elektronicznej (at) należy zastąpić znakiem @


Administracyjno-Organizacyjnym
Alicja Papis
pod numerem telefonu 77 40 80 514
e-mail: a.papis(at)www.nysa.pl

Audytu Wewnętrznego
Patrycja Szulin
pod numerem telefonu 77 40 80 528
e-mail: p.szulin(at)www.nysa.pl

BHP
Bogdan Fil
pod numerem telefonu 77 40 80 607
e-mail: b.fil(at)www.nysa.pl

Biura Bezpieczeństwa
Stanisław Janik
pod numerem telefonu 77 40 80 525
e-mail: s.janik(at)www.nysa.pl

Straży Miejskiej
Grzegorz Smoleń
pod numerem telefonu 77 40 80 585
e-mail: komendant_strazy(at)www.nysa.pl

Samodzielnego stanowiska do spraw Inwestorów
Agata Czechowska
pod numerem telefonu 77 40 80 603
e-mail: a.czechowska(at)www.nysa.pl

Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków  
Anatol Bukała
pod numerem telefonu 77 40 80 589
e-mail: a.bukala(at)www.nysa.pl

Planowania Przestrzennego
Sławomir Piwowarczyk
pod numerem telefonu 77 40 80 594
e-mail: s.piwowarczyk(at)www.nysa.pl

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ewa Siwek
pod numerem telefonu 77 40 80 574
e-mail: e.siwek(at)www.nysa.pl

Biura Architekta Miejskiego
Roman Jabłoński
pod numerem telefonu 77 40 80 640
e-mail: r.jablonski(at)www.nysa.pl

Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
Robert Giblak
pod numerem telefonu 77 40 80 562
e-mail: r.giblak(at)www.nysa.pl

Rozwoju Polityki Społecznej
Zofia Kajling-Rudzka
pod numerem telefonu 77 40 80 620
e-mail: z.kajlingrudzka(at)www.nysa.pl

Rozwoju Infrastruktury
Robert Piegza
pod numerem telefonu 77 40 80 639
e-mail: r.piegza(at)www.nysa.pl

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Arkadiusz Janowski 
pod numerem telefonu 77 40 80 587
e-mail: a.janowski(at)www.nysa.pl

Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń
pod numerem telefonu 77 40 80 553
e-mail: zp_nysa(at)op.onet.pl

Spraw Obywatelskich
Ewelina Konstanty
pod numerem telefonu 77 40 80 509
e-mail: e.konstanty(at)www.nysa.pl

Kancelarii i Archiwum Zakładowego
Mirosław Gruchacz
pod numerem telefonu 77 40 80 650
e-mail: m.gruchacz(at)www.nysa.pl

Informatyki
Marcin Zynczewski
pod numerem telefonu 77 40 80 621
e-mail: m.zynczewski(at)www.nysa.pl

Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Dygas-Wandzel
pod numerem telefonu 77 40 80 626
e-mail: j.dygaswandzel(at)www.nysa.pl

Finansowym
Joanna Zagórska-Kwaśniak
pod numerem telefonu 77 40 80 534
e-mail: j.zagorskakwasniak(at)www.nysa.pl

Informacji publicznej w trybie wnioskowym
Dariusz Bagnicki
pod numerem telefonu 77 40 80 518
e-mail: d.bagnicki(at)www.nysa.pl

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Sokołowska dnia 13.11.2018 13:11
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.11.2018 13:11. Odsłon 21478, Wersja 37