2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LI/765/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/765/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
Załączniki:
li_765_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/760/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/760/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (...) na uchwałę Nr XLVII/732/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działalność Burmistrza Nysy
Załączniki:
li_760_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/770/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/770/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

Załączniki:
li_770_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/764/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/764/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/486/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Załączniki:
li_764_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/753/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/753/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji założeń do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/756/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/756/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
li_756_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/761/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/761/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa

Załączniki:
li_761_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/758/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/758/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości położonej w Przełęku
Załączniki:
li_758_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/757/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/757/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu
Załączniki:
li_757_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/767/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/767/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2014
Załączniki:
li_767_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony