2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LI/769/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/769/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne  w sferze pożytku publicznego na rok 2015”
Załączniki:
li_769_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/762/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/762/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
Załączniki:
li_762_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/755/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/755/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości położonej w Domaszowicach
Załączniki:
li_755_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/763/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/763/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022
Załączniki:
li_763_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/759/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/759/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (...) na uchwałę Nr XIII/225/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Załączniki:
li_759_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/754/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/754/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Głębinów i Goświnowice wraz z terenami przyległymi
Załączniki:
li_754_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/766/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/766/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
Załączniki:
li_766_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: LI/768/14, Z dnia: 30.10.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/768/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2015
Załączniki:
li_768_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 13.11.2014 , wersja 1
Numer: L/747/14, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/747/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022
Załączniki:
l_747_14.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 10.10.2014 , wersja 1
Numer: L/750/14, Z dnia: 29.09.2014, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/750/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 10.10.2014 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 17  prawy
Początek strony