Rada Rodziców

 

Rada Rodziców prze Przedszkolu nr 10 w Nysie

Przewodniczaca: Karolina Wolańska
Z-ca Przewodniczacej: Magdalena Baron-Jaz
Skarbnik: Magdalena Łapińska
Sekretarz: Magdalena Sapierowska
Członek: Magdalena Trzaska
Członek: Izabela Waryś

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Duława dnia 28.10.2015 9:16
Opublikowana przez Joanna Duława dnia 28.10.2015 9:16. Odsłon 1107, Wersja 1