2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 555/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenia Nr 555/2015 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa.
Załączniki:
555.pdf
555 wniosek.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Renata Pawłowska dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 08.01.2016 , wersja 1
Numer: 553/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenia Nr 553/2015 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 508/2015 Burmistrza Nysy z dnia 7 grudnia 2015 dotyczącego przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia będącego na terenie położonym w Nysie, przy ul. Słowiańskiej, Szlaku Chrobrego i Ignacego Prądzyńskiego zakupionym od Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.01.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 04.01.2016 , wersja 2
Numer: 552/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenia Nr 552/2015 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Bagnicki dnia 31.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: 551/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenia Nr 551/2015 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016.
Załączniki:
551.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 31.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: 550/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenia Nr 550/2015 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Zarządzenia 826/2009 (...) w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nysa.
Załączniki:
550.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: 548/2015, Z dnia: 29.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenia Nr 548/2015 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2016.
Załączniki:
548_2015.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 29.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: 549/2015, Z dnia: 29.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 549/2015 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nysa na 2015 rok.
Załączniki:
549.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 04.01.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 04.01.2016 , wersja 1
Numer: 547/2015, Z dnia: 28.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenia Nr 547/2015 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 28.12.2015 , wersja 1
Numer: 543/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 543/2015 Burmistrza Nysy z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia w całości z urzędu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający jednostce podległej Gminy Nysa tj. Nyskiemu Ośrodkowi Rekreacji z siedzibą w Skorochowie. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Krystyna Żyrek Inspektor Wydziału Finansowego.)
Załączniki:
543.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Krystyna Żyrek dnia 29.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: 539/2015, Z dnia: 23.12.2015, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 539/2015 Burmistrza Nysy z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na temat "Maja wizja zoo w Nysie".
Załączniki:
539.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Olejnik dnia 29.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.12.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 52  prawy
Początek strony