Majątek szkoły

Majątek szkoły/przedszkola:

Wartość środków trwałych i wyposażenia szkoły/przedszkola zostały uzgodnione z ewidencją księgową GZO w Nysie na dzień 31.12.2010 r.   i wynoszą:

K-to 011  środki trwałe - 521740,29 zł

K-to 013  pozostałe środki trwałe w używaniu - 182575,12 zł

K-to 014  księgozbiór - 12078,49 zł

K-to 020  wartości niematerialne i prawne - 15320,24 zł

 

                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                                                              mgr Jolanta Kochanowska


 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 01.03.2011
Opublikowana przez Barbara Mocko dnia 02.03.2011. Odsłon 834, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony