Majątek gimnazjum

Gimnazjum Nr 3 w Nysie


Majątek szkoły

według stanu z dn. 31-12-2002 r.

 

1. Środki trwałe                                                      294 853,38 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu                  177 061,30 zł

3. Księgozbiór                                                          20 914,25 zł

4. Wartości niematerialne i prawne                            18 263,06 zł

                                                   RAZEM               511 091,99 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Krzan dnia 05.01.2005
Opublikowana przez Beata Krzan dnia 05.01.2005. Odsłon 950, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony