Majątek gimnazjum

Gimnazjum Nr 3 w Nysie


Majątek szkoły

według stanu z dn. 31-12-2005 r.

 

1. Środki trwałe                                                      3 465 777,40 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu                    328 306,25 zł

3. Księgozbiór                                                            19 553,21 zł

4. Wartości niematerialne i prawne                               33 142,11 zł

                                                   RAZEM               3 846 778,97 zł

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Beata Krzan dnia 24.01.2006
Opublikowana przez Beata Krzan dnia 24.01.2006. Odsłon 6474, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony