Schronisko dla bezdomnych zwierząt


Kierownik: Andrzej Jakubiszak


Konradowa 2
48-303 Nysa
tel. 77 4310499

poniedziałek - piątek 12.30 - 15.30
sobota - niedziela 12.00 - 14.00

W dniach wolnych od pracy lub po godzinach pracy Schroniska, w sytuacjach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia lub stwarzania realnego zagrożenia dla ludzi, Gmina Nysa zapewnia dyżur lekarza weterynarii. Interwencje są podejmowane na zlecenie upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, Straży Miejskiej w Nysie, Straży Pożarnej lub Policji w Nysie.Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/377/94 z dnia 26 kwietnia 1994 roku. Prowadzącym Schronisko jest Gmina Nysa, a Schronisko jest częścią Urzędu Miejskiego w Nysie. Osoby zatrudnione w Schronisku są pracownikami Urzędu Miejskiego w Nysie.
Działalność Schroniska reguluje Ustawa o ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa - uchwalony przez Radę Miejską w Nysie, oraz Regulamin wewnętrzny Schroniska.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej jest schroniskiem międzygminnym obsługującym 7 gmin (Nysa, Otmuchów, Paczków Skoroszyce, Głuchołazy, Prudnik i Niemodlin) i przystosowanym do utrzymywania bezdomnych psów.   Wymienione gminy partycypują proporcjonalnie do ilości mieszkańców je zamieszkujących w kosztach utrzymania Schroniska na podstawie zawartych umów.

Siedzibą schroniska jest obiekt komunalny po byłej szkole podstawowej, usytuowany na działce o pow. 0,26 ha we wsi Konradowa. Budynek szkoły w 1994 roku zaadaptowano na cele schroniska. Znajdują się tam: pomieszczenia biurowo-socjalne, pomieszczenie wydawania i przyjmowania psów, magazyn sprzętu i wyposażenia, kuchnia z magazynami karmy, kotłownia oraz część mieszkalna.
Na terenie Schroniska znajduje się 5 boksów dla psów, które podzielone są na 13 wybiegów oraz jeden duży wspólny, zewnętrzny ogrodzony wybieg. Schronisko przystosowane jest do utrzymywania ok. 80 szt. zwierząt dziennie.
Psy przebywające w schronisku są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Zwierząt („…zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały…”) i pochodzą z terenów gmin partycypujących w kosztach jego utrzymania. W wyjątkowych przypadkach Kierownik Schroniska może wyrazić zgodę na przyjęcie psa, który posiada właściciela, gdy ten stał się niezdolny do pełnienia opieki nad zwierzęciem (np. ciężka choroba).

Psa ze Schroniska można adoptować. O adopcję psa może ubiegać się osoba pełnoletnia, posiadająca przy sobie dowód tożsamości. Powinna mieć również obrożę ze smyczą i/lub klatkę transportową dla psa.
Do adopcji przekazuje się zwierzęta zdrowe, odrobaczone, zaszczepione przeciwko wściekliźnie i wysterylizowane/kastrowane. Adopcja wiąże się z opłatą adopcyjną w zależności od wielkości zwierzęcia i rasy. Schronisko prowadzi również pośrednictwo w bezpłatnej adopcji kotów.
Zainteresowani adopcją mogą zgłaszać się osobiście do Schroniska. Informacje o zwierzętach do adopcji można uzyskać również telefonicznie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 18.12.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.12.2017. Odsłon 10948, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony