Konkursy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 05.06.2015, Z dnia: 05.06.2015
Ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Lato seniora – łączymy pokolenia” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 05.06.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.06.2015 , wersja 1
Numer: 1/09/2011, Z dnia: 29.09.2011
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących„Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2012”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2011 , wersja 1
Numer: 1/10/2011, Z dnia: 18.10.2011
PROTOKÓŁ WRAZ Z WYNIKAMI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NYSA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”
Załączniki:
protokol.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 18.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.10.2011 , wersja 2
Numer: 10/2014, Z dnia: 15.12.2014
Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Nysy z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2015.
Załączniki:
10.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 18.12.2014.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.12.2014 , wersja 1
Numer: 100/2019, Z dnia: 11.02.2019
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Nysy z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Załączniki:
100_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 12.02.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.02.2019 , wersja 1
Numer: 1005/2017, Z dnia: 24.01.2017
Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2O17.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Paweł Kostrzewa dnia 26.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 26.01.2017 , wersja 1
Numer: 1007/2013, Z dnia: 04.03.2013
Zarządzenie Nr 1007/2013 Burmistrza Nysy z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa będących w gestii Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości realizowanych w 2013 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: 1020/2013, Z dnia: 08.03.2013
Zarządzenie Nr 1020/2013 Burmistrza Nysy z dnia 08 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 - imprezy profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 11.03.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 11.03.2013 , wersja 1
Numer: 1026/2013, Z dnia: 15.03.2013
Zarządzenie Nr 1026/2013 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 – imprezy profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.03.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 15.03.2013 , wersja 1
Numer: 1036/2013, Z dnia: 25.03.2013
Zarządzenie nr 1036/2013 Burmistrza Nysy z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2013.
Załączniki:
1036_2013.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.03.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 27.03.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony