Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 307/2011, Z dnia: 30.06.2011
Zarządzenie Nr 307/2011 Burmistrza Nysy z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2011.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.06.2011 , wersja 1
Numer: 308/11, Z dnia: 30.06.2011
Zarządzenie nr 308/11 Burmistrza Nysy z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.06.2011 , wersja 1
Numer: 450/2011, Z dnia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 eInclusion Gmina Nysa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, informuje, że dnia 22.09.2011r. o godz. 8.30 na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) został ogłoszony otwarty nabór na partnerów będących organizacjami pozarządowymi do wspólnej realizacji projektu PO IG 8.3 eInclusion. Nabór będzie trwał 21 dni od godz. 8.30 dnia 22.09.2011r. do dnia 13.10.2011r. do godz. 15.30. Szczegółowe informacje na temat naboru, w tym regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.nysa.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, mieszczącej się w budynku przy ul. Kolejowej 15. Oferty w formacie określonym przez regulamin, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można składać osobiście, pocztą bądź kurierem w wyznaczonym terminie w biurze znajdującym się pod w/w adresem - sekretariat Zastępcy Burmistrza Nysy pok. nr 112 (I piętro). Datą wpłynięcia jest data doręczenia. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odrzucone. Burmistrz Nysy Jolanta Barska
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.09.2011 , wersja 2
Numer: 1/09/2011, Z dnia: 29.09.2011
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących„Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2012”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2011 , wersja 1
Numer: 482/11, Z dnia: 12.10.2011
Zarządzenie Nr 482/11 Burmistrza Nysy z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Nysa w 2011 roku
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 12.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 12.10.2011 , wersja 1
Numer: 1/10/2011, Z dnia: 18.10.2011
PROTOKÓŁ WRAZ Z WYNIKAMI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NYSA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”
Załączniki:
protokol.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 18.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.10.2011 , wersja 2
Numer: 543/2011, Z dnia: 28.11.2011
Zarządzenie Nr 543/2011 Burmistrza Nysy z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2012.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.11.2011 , wersja 1
Numer: 542/2011, Z dnia: 28.11.2011
Zarządzenie nr 542/2011 Burmistrza Nysy z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 28.11.2011 , wersja 1
Numer: 550/2011, Z dnia: 02.12.2011
Zarządzenie nr 550/11 Burmistrza Nysy z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.
Załączniki:
550.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.12.2011 , wersja 1
Numer: 551/2011, Z dnia: 02.12.2011
Zarządzenie nr 551/2011 Burmistrza Nysy z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Nysa
Załączniki:
551.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.12.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 02.12.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony