Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 1698/2014, Z dnia: 17.11.2014
Zarządzenie nr 1698/2014 Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych w Nysie w latach 2015 - 2019
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Godyń dnia 18.11.2014.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.11.2014 , wersja 1
Numer: 96/2015, Z dnia: 13.02.2015
Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Nysy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży
Załączniki:
96.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Godyń dnia 13.02.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 13.02.2015 , wersja 1
Numer: 910/2012, Z dnia: 27.11.2012
Zarządzenie nr 910/2012 Burmistrza Nysy z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 29.11.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.11.2012 , wersja 1
Numer: 1324/14 , Z dnia: 31.01.2014
Zarządzenie Nr 1324/14 Burmistrza Nysy z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 – pozaszkolne zajęcia w sołectwach
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 06.02.2014 , wersja 1
Numer: 1097/2013, Z dnia: 27.05.2013
ZARZĄDZENIE NR 1097/2013 BURMISTRZA NYSY z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 - organizacja półkoloni letnich.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.05.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 28.05.2013 , wersja 1
Numer: 1306/2014, Z dnia: 14.01.2014
Zarządzenie Nr 1306/2014 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Małgorzata Wawrzkowicz dnia 17.04.2014 , wersja 1
Numer: 1341/14, Z dnia: 07.02.2014
Zarządzenie Nr 1341/14 Burmistrza Nysy z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Nysa w 2014 roku
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 07.02.2014.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 07.02.2014 , wersja 1
Numer: 176/2015, Z dnia: 30.03.2015
Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Nysy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży (II nabór).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.04.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.04.2015 , wersja 1
Numer: 781/2012, Z dnia: 29.06.2012
Zarządzenie Nr 781/2012 Burmistrza Nysy z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 – organizacja półkolonii letnich
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 02.07.2012.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 02.07.2012 , wersja 1
Numer: OP.8120.49.2013, Z dnia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Gmina Nysa w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz.712 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów do realizacji programu rewitalizacji społecznej w formie Partnerstwa Lokalnego w ramach konkursu CRZL/1.17/2/P/2013-projekt systemowy – Rewitalizacja Społeczna
Informację wytworzył lub odpowiada za treść K. Kędzierska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Katarzyna Kędzierska dnia 19.11.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony