Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 547/2015, Z dnia: 28.12.2015
Zarządzenia Nr 547/2015 Burmistrza Nysy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 28.12.2015 , wersja 1
Numer: 534/2015, Z dnia: 21.12.2015
Zarządzenie Nr 534/2015 Burmistrza Nysy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Załączniki:
534_2015.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 21.12.2015 , wersja 1
Numer: 527/2015, Z dnia: 16.12.2015
Zarządzenie Nr 527/2015 Burmistrza Nysy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2016.
Załączniki:
zarzadzenie 527_2015.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 18.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.12.2015 , wersja 1
Numer: 521/2015, Z dnia: 14.12.2015
Zarządzenie Nr 521/2015 Burmistrza Nysy z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 - półkolonie zimowe.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: 503/2015, Z dnia: 30.11.2015
Zarządzenie Nr 503/2015 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) na 2016 rok - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Załączniki:
503.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 30.11.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.11.2015 , wersja 1
Numer: 493/2015, Z dnia: 20.11.2015
Zarządzenie Nr 493/2015 Burmistrza Nysy z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016.
Załączniki:
493_2015.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Wawrzkowicz dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 310/2015, Z dnia: 26.06.2015
Zarządzenie Nr 310/2015 Burmistrza Nysy z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 - półkolonie letnie (II nabór).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: 304/2015, Z dnia: 19.06.2015
Zarządzenie Nr 304/2015 Burmistrza Nysy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015- półkolonie letnie II nabór
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 19.06.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 19.06.2015 , wersja 1
Numer: 05.06.2015, Z dnia: 05.06.2015
Ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Lato seniora – łączymy pokolenia” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Szynkarczyn dnia 05.06.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 05.06.2015 , wersja 1
Numer: 270/2015, Z dnia: 26.05.2015
Zarządzenie Nr 270/2015 Burmistrza Nysy z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2015.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 28.05.2015 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 30  prawy
Początek strony